Netbelasting

Netbelasting

In de media wordt veel gesproken over de belasting van zonneparken op het (lokale) elektriciteitsnet. De huidige infrastructuur zouden niet berekend zijn op de aanvoer van elektriciteit door alle nieuw gerealiseerde (en te realiseren) zonneparken. Waarom lukt het bij...
Zonneluier

Zonneluier

Wilt u weten of uw kind een geschikte omtrek heeft voor de zonneluier? Zonatlas heeft naast de data van daken, nu berekend hoeveel energie uw kind kan produceren wanneer de zonneluier wordt aangeschaft! De zonneluier maakt zichzelf schoon met behulp van zonne-energie!...