Privacy voorwaarden

Algemeen

De privacy voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

Privacy Verklaring

Zonatlas respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy Voorwaarden

Zonatlas kan u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u onze website(s) raadpleegt. Zonatlas mag deze informatie aan derden verschaffen indien Zonatlas hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Zonatlas verwerken.

Zonatlas gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan uw verwachting én de privacywetgeving.

Zonatlas respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties die niets met onze producten en/of diensten te maken hebben. Uw persoonsgegevens worden wel gebruikt om u in contact te brengen met maximaal vijf aanbieders van het product en/of dienst waarvoor u offertes heeft aangevraagd. Deze aanbieders betalen een vergoeding aan Zonatlas.

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen Websites iets over uw voorkeuren te weten komen.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website(s). U kunt altijd de websites van Zonatlas bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. We vragen u voor het gebruik van onze diensten om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door Zonatlas worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de door de consument gevraagde actie, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op Zonatlas van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met, of ter beschikking worden gesteld aan, de onderdelen van Zonatlas.

Derden verstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door Zonatlas worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 5 Zonatlas partners die u een offerte kunnen aanbieden op het door u aangevraagde product). Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. De leveranciers van diensten aangesloten bij Zonatlas zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat Zonatlas op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Zonatlas zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Consumenten

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan leveranciers aangesloten bij Zonatlas of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden gegevensverwerking’ omschreven;

Kunt u een verzoek daartoe richten aan ons. Kijk op http://www.zonatlas.nl/home/start/contact/ voor de wijze waarop u contact met ons kunt opnemen Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Deelnemers

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan leveranciers aangesloten bij Zonatlas of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden gegevensverwerking’ omschreven;

Kunt U een verzoek daartoe richten aan ons. Kijk op http://www.zonatlas.nl/home/start/contact/ voor de wijze waarop u contact met ons kunt opnemen. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Leveranciers

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke bedrijfsgegevens Zonatlas van u verwerkt;
 • uw bedrijfsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;

Kunt U een verzoek daartoe richten aan ons via http://installateurs.zonatlas.nl/contact.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Zonatlas uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende bedrijfsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Zonatlas verplicht om de betreffende bedrijfsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen privacy voorwaarden

Zonatlas behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Zonatlas adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze privacy voorwaarden zijn bijgewerkt per mei 2018.