Zonatlas voor Gemeenten: Een Gids naar Duurzame Energie

Zonnepotentieel voor Gemeenten

In de ambitieuze reis van de energietransitie spelen gemeenten een cruciale rol. Het is essentieel dat zowel bedrijven als particuliere huishoudens betrokken zijn bij dit proces. Zonatlas biedt gemeenten een unieke tool om deze overgang te faciliteren, door helderheid te verschaffen over het zonnepotentieel van daken en de financiële haalbaarheid van zonne-energie installaties. Onze Zonpotentie kaarten en diepgaande gebiedsanalyses stellen gemeenten in staat om inzichtelijk en toegankelijk informatie te delen, direct geïntegreerd in campagne websites en/of lokale energie-initiatieven.

Wat Zonatlas Biedt:

  • Gedetailleerd Inzicht: Onze technologie biedt een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie binnen uw gemeente, inclusief winstgevendheidsberekeningen en de optimale zonnepanelen installatie.
  • Interactie met Bewoners: Bewoners kunnen gemakkelijk vragen stellen via de gemeentelijke pagina, die wij doorsturen naar het lokale energieloket of aangewezen dienstverleners, allemaal binnen de kaders van de AVG.
  • Ondersteuning en Integratie: Zonatlas kan worden aangepast aan lopende zonnepanelenacties en is ontworpen om de deelname van burgers te stimuleren, versterkt door gemeente specifieke branding.
  • Diepgaande Data Analyse: Wij leveren uitgebreide datasets voor elk pand binnen de gemeente, cruciaal voor gerichte wijkuitvoeringsplannen en het ondersteunen van duurzaamheidsmaatregelen.

Ja, ik wil graag meer informatie voor onze gemeente.

Eigen zonatlas pagina

Gegevens voor uw inwoners

Zonne-energie potentie

Bereken wat een zonnepanelen systeem kost

Energie besparing

Bijdrage aan het milieu en vaste lasten

Speciale Focus op Monumenten: Wij begrijpen de uitdagingen rondom de plaatsing van zonnepanelen op monumentale panden. Zonatlas heeft alle monumenten binnen Nederlandse gemeenten in kaart gebracht, en biedt gedetailleerde analyses om de haalbaarheid van zonnepanelen op deze panden te beoordelen. Dit ondersteunt gemeenten in het zorgvuldig omgaan met aanvragen voor zonne-energie op cultureel erfgoed.

Uw Partner in Duurzaamheid: Zonatlas staat naast uw als gemeente en biedt een complete oplossing voor het in kaart brengen van het zonne-energiepotentieel. Onze service helpt u bij het maken van geïnformeerde beslissingen, het stimuleren van duurzame energie-initiatieven, en het ondersteunen van uw inwoners in de overstap naar zonne-energie.

Bent u klaar om de zonne-energiepotentieel van uw gemeente te ontsluiten?

Neem de stap met Zonatlas voor Gemeenten en maak duurzame energie toegankelijk voor al uw inwoners.

Neem contact met ons op!