Terugblik op 2022

Wat een jaar is 2022 geweest. Ons plan voor 2022 kon na de inval in de Oekraïne de “prullenbak” in.

De enorme hoeveelheid aanvragen van consumenten voor een offerte voor een zonnepanelen-installatie die op gang kwam vanaf 20 februari 2022 leidde tot een “verstopping” van het advies en verkoopproces bij onze klanten (de installateurs). Onze inkomsten, die we o.m. genereerden door de aanvragen van consumenten, namen daardoor snel af.

Wat we direct doorhadden was dat de processen en systemen die onze partners gebruiken niet waren ingericht op de grote hoeveelheid aanvragen van consumenten. Er was sprake van een verstopping in het proces, je kan dit ook een vorm van congestie noemen.  Deze congestie was voor ons een kans om, bij onze partners, twee opties onder de aandacht te brengen die we al langer beschikbaar hadden. De eerste is de optie om een aanvraag te toetsten op geschiktheid, denk aan een te hoog dak, te veel verschillende dakdelen, alleen maar platte daken, etc. De tweede optie is gebaseerd op onze data en software; om een flink aantal stappen van het proces te automatiseren. Allemaal gericht op het beste advies zonder dat er te veel specifieke (product)kennis nodig is. De schaarse capaciteit kon daardoor worden ingezet op een betere plek in het proces.

Wat we al lang geleden op de agenda hadden gezet is scenarioplanning. Netcongestie stond in 2016 al op onze agenda, we voorzagen toen al dat te veel zonnepanelen op één plek niet altijd goed gaat. Het topic is in 2021 echt weer op de agenda komen te staan. In 2022 hebben we klanten met onze data kunnen helpen om tot scenario’s te komen voor de upgrade van netwerken en de behoefte aan opslagcapaciteit. Natuurlijk mooi maar wat zou er zijn gebeurd zijn als in 2016 reeds de eerste stappen werden gezet om congestie op de kaart te zetten?

We zijn uiteraard ook bezig geweest met innovaties. Als je een dak kan analyseren en doorrekenen, kan je dan ook een carport of veldopstellig doorrekenen? Ja dat kan natuurlijk! En dat hebben we ook gedaan.

Grote veld- of dakopstellingen, een carport op een klein of zeer groot parkeerterrein.

De hoge gasprijzen in heel Europa hebben we ook op de radar gezet. Met de zon kan je ook warmte genereren en opslaan. We zijn, samen met partners, aan de slag gegaan met het doorrekenen van de warmtebehoefte van een woning en hoe deze behoefte kan worden ingevuld met de potentie van de Zon en andere duurzame oplossingen. Ongemerkt zullen vele consumenten in Nederland bij hun zoektocht naar de beste oplossing voor zonne-energie ook gebruik hebben gemaakt van onze data of software. Prima dat ze dat niet hebben gemerkt. Eén keer per jaar is dat wel iets waar we aandacht aan geven. Binnenkort meer daarover.

Voor de mensen die internationaal denken. De data en software die hiervoor zijn beschreven worden ook in andere landen ingezet. Klanten in Duitsland, Denemarken, België, Luxemburg en Spanje draaien al op onze software en data. Komend jaar zullen we daar nog diverse andere landen aan toevoegen.

Terugkijkend naar 2022 hebben we onze oorspronkelijke doelen niet gehaald, zijn we veel aan het omdenken geweest en hebben we uiteindelijk een mooi jaar gehad. 2023 zal weer veel van ons vragen qua omdenken. Wij zullen daarbij op zoek blijven gaan naar de juiste samenwerkingen tussen de kennis van de specialisten, onze software en onze data.

Veel plezier in 2023!