Over ons

Zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Hierbij houden wij o.m. rekening met; weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie.

Ons verhaal

In 2015 is Zonatlas NL B.V. opgericht en heeft zij de website Zonatlas.nl overgenomen van tetraeder.solar GmbH. In 2012 had tetraeder.solar de eerste versie van Zonatlas gelanceerd in Nederland. Sinds 2015 heeft Zonatlas NL B.V. vele miljoenen Nederlanders geïnformeerd over de potentie van de zon m.b.t. elektriciteits- en warmteopwekking. Zo ontstond het bedrijf dat we vandaag de dag kennen als Zonatlas. Met 14 miljoen gebouwen in portfolio zijn wij de marktleider geworden als het gaat om de kennis over elk denkbaar dak in Nederland.

Zo werkt Zonatlas

Met toegang tot gegevens van miljoenen gebouwen in de Benelux is ons platform ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken. Het is niet alleen stabiel en snel, maar ook goed gedocumenteerd, gebruiksvriendelijk en kan u helpen het zonnepotentieel en de energiebesparingen van elk gebouw exact in te schatten.

Wij bieden de algehele geschiktheid van het gebouw op basis van wetenschappelijke normen. Dit is een belangrijke factor bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een gebouw voor een zonnepaneleninstallatie. Bij de geschiktheidsbepaling wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals de oriëntatie, kanteling en grootte van elk dakdeel. Klik hier voor onze technische achtergrondinformatie.

Zie onderstaand een vereenvoudigde weergave in de vorm van een animatievideo.

 

Zonatlas wordt o.a. gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van elke gemeente in Nederland een 3D model gemaakt in combinatie met kadastergegevens. Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen.

Zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Met Zonatlas zorgen gemeenten er voor dat alle inwoners over onafhankelijke en nauwkeurige informatie beschikken over de zonnestroompotentie van hun dak.

Zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak. Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn.

Een schoon Milieu

Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat. Met het besparen van energie door de isolatie van gebouwen kunnen we het snelst meters maken in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd dienen we de overstap te maken naar een duurzame energievoorziening. Door zelf zonne-energie op te wekken helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. In 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te maken (bron: Milieucentraal en Enexis).

Flexibel gebruik van data

Zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar. Niet alleen als instrument voor het stimuleren van zonne-energieopwekking op daken in een gemeente, Zonatlas biedt ook mogelijkheden om na te gaan welk aandeel het opwekken van zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van een gemeente.