Vragen? Wij helpen u een handje op weg.

Over het gebruik van de Zonatlas rekentool!

Wij u erop wijzen dat het gebruik van de rekentool beveiligd is tegen herhaaldelijk en/of oneigenlijk gebruik. Als er meerdere verzoeken van hetzelfde adres op ons systeem worden uitgevoerd, dan kan het zijn dat de software niet meer geladen wordt voor aanvullende detailberekeningen.
U zult dan uw Cache (het tijdelijk geheugen) moeten leegmaken en de Internetbrowser opnieuw moeten opstarten.

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Zonatlas maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

 • Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 11 m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling (minimaal 85% van de hoogste instraling voor de regio).
 • Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 11m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste instraling voor de regio).
 • Rood dak: gebouwen waarop -volgens de geautomatiseerde berekening op basis van de beschikbare data- minder dan 11m² (goed voor 1,25 kWp) geïnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt (minder dan 70% van de hoogste instraling voor de regio). Zonnepanelen op deze daken kunnen een relatief lange financiële terugverdientijd hebben. Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken.
Waarom krijg ik geen gegevens over mijn dak?

Aanvullend op de toelichting over het gebruik van de Zonatlas rekentool, willen wij melden dat er vele technische, bouwfysische en natuurkundige aspecten van invloed zijn om te bepalen of dakoppervlakken geschikt zijn om te classificeren. Zonatlas meet en rekent met diverse parameters die bepalen of een dak voldoende energie kan opwekken. De volgende zaken zijn van belang.

 • Als wij de berekende zonnestralings-gegevens hebben vastgesteld en voor economisch zinvolle opwek onder de onderstaande normering valt, worden er verder geen gegevens getoond of verwerkt.
  • 1. Minimaal 11m² (goed voor 1,25 kWp) opwek heeft met een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste gemeten instraling voor de regio waar het pand staat).
  • 2. Als er minder opwekvermogen dan 700 kWh/m2 per jaar wordt vastgesteld.
 • Bovenstaande betekent niet dat er geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Mogelijk dat er andere gebouwen rond uw woning, een recente aanbouw, garage, een tuinhuis o.i.d. uitkomst biedt voor een zonnepanelen installatie. Raadpleeg een installateur voor een fysieke schouw.
 • Als er geen gegevens konden worden opgemaakt tijdens de vluchtfotografie door b.v. reflectie op (platte) daken.
 • Er geen betrouwbare berekening kon worden gemaakt door een samenloop van technische omstandigheden en kwalificatienormen.
 • Als aanvrager kunt u alleen gegevens opvragen als de gemeentelijke classificatie een woonfunctie heeft.
 • Bedrijfspanden betreffen een zakelijke dienst en daarover kunt u contact opnemen met zakelijk@zonatlas.nl
 • Vakantieparken worden niet meegenomen. Neem contact op met de eigenaar van uw vakantiepark voor nadere informatie.

Aan de geautomatiseerde Zonatlas uitingen, waaronder ook de calculaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Een gecertificeerd installateur kan u i.v.m. bovenstaande mogelijk beter ondersteunen met een situatieschets (schouw) op locatie en passende offerte opmaken.

Wordt de schaduwwerking van schoorstenen, uitbouwen en bomen meegenomen in de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet. Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogte informatie van uw gemeente. Dit bestand kan echter enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie.

Hoe is de terugverdientijd bepaald?

Zonatlas rekent met de volgende parameters* (laatste update: januari 2023):

 • Zonnestraling in kWh per jaar (berekend gegeven)
 • Paneel-efficiëntie factor 15%
 • Degradatie factor 0,1%
 • Installatie efficiëntie factor 86%
 • Huidige elektriciteitsprijs € 0,30. Let op!: Door de energiecrisis zijn er verschillende prijzen bij de diverse leveranciers. Dit is een gemiddelde rekenfactor!
 • Jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen veranderen continue. Zonatlas houdt rekening met een defensieve prijsstijging van 2,0%.
 • Gemiddelde energieprijs van € 0,30/kWh. Levert u meer energie terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een vergoeding betaald. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier. Bekijk energieleveranciers.nl. Zonatlas rekent met de gemiddelde vergoeding van ongeveer € 0,07/kWh. Deze kunnen verschillen per leverancier.
 • Voor het berekenen van het rendement van uw investering in zonne-energie gebruiken we de Standaard Rekenmethode Rendementen van Milieucentraal.
 • CO2 besparing 0,7kg/kWp
 • In de standaardberekening is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening.
 • Rente op lening: 5,1% (ook dit is indicatief, vraag ernaar bij uw financier)
 • Aanlegkosten incl. montage schuin dak € 1.050,- per kWp
 • Aanlegkosten incl. montage plat dak € 1.100,- per kWp
 • Alle voorbeeldprijzen zijn exclusief BTW. 

*In de rekenmodule zelf ziet u de meest actuele gegevens waar de Zonatlas op dit moment mee rekent.

Waarom betaal ik als consument geen geld voor deze dakcheck?

U kunt gratis gebruik maken van ons platform en de basisinformatie gebruiken om een op uw situatie gerichte offerte aan te vragen bij een onafhankelijke energiepartners en installateurs. Zij betalen daarvoor een fee aan Zonatlas.

Hoeveel wek ik op in relatie tot mijn verbruik?

Zonatlas rekent met 100% van uw energieverbruik om in eerste instantie tot een reëel beeld te komen van de benodigde zonnestroom. De maximale opwekpotentie is mogelijk niet in relatie tot dit elektriciteitsverbruik. Zonatlas adviseert altijd gelijk of minder duurzame energie op te wekken dan u verbruikt, omdat de kans aanwezig is dat u (mede door alle innovaties in energiebesparende maatregelen) over de jaren minder elektriciteit gaat verbruiken. Vraag uw installateur daarom naar de optimale balans tussen productie en verbruik. Bij de opgave van uw elektriciteitsverbruik dient u wel af te wegen of u in de toekomst wellicht elektrisch gaat rijden of een warmtepomp gaat toepassen. Bespreek dit dus met uw installateur.

Waarom neemt de installateur geen contact op?

Uw aanvraag wordt, alleen indien in uw regio beschikbaar, opgevraagd door een lokale c.q. regionale installateur indien deze bij ons is aangesloten. Wij melden u op voorhand dat gezien de drukte bij bestaande installateurs zij een langere responstijd kunnen hebben. De algemene teneur in de huidige markt is dat er veel aanvragen zijn en er mogelijk onvoldoende installatiecapaciteit is. Wij hebben daar geen informatie over en kunnen daarin ook niet bemiddelen. Uw gegevens worden nooit met onbekende derden gedeeld.

Als een reactie op uw verzoek langer dan u wenst uitblijft, adviseren wij u zelf contact op te nemen met een lokale zonnepanelen-installateurs of bekende nationaal opererende installateurs. Wij kunnen u in verband met privacy geen advies geven over welke leveranciers beschikbaar zijn.

Heb ik met Zonatlas garanties dat mijn dak geschikt is?

Nee. Wij zien dat de oriëntatie, helling en omvang van uw dak geschikt zijn. Onze data houdt met hinderlijke objecten en schaduwwerking. Er wordt geen rekening met dakramen en/of type dakbedekking. Als u zeker wilt weten of uw dak geschikt is, neem dan een zonnepanelenexpert in de hand, die een schouw uitvoert om alle details en dus de geschiktheid en plaatsing kan vaststellen.

Mijn dak is “Minder geschikt” , maar ik heb een goed werkend zonnepanelensysteem. Hoe kan dit?

Zonatlas definieert een dak als geschikt als er minimaal 11m² aaneengesloten dakoppervlak beschikbaar is met voldoende zoninstraling (11m² hellend dak of 22m² plat dakoppervlak). Indien er al zonnepanelen op het dak liggen op het moment dat de berekeningen zijn gemaakt, kan het zijn dat de panelen voor reflectie zorgden waardoor er op het dakvlak geen homogeen geschikt oppervlak gedetecteerd kon worden. Hierdoor wordt het dak als ongeschikt geclassificeerd omdat Zonatlas minder dan 11m2 (of 22m2 plat dak) geschikt aaneengesloten dakoppervlak vindt om een tweede zonnepaneleninstallatie rendabel te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet rendabel zou zijn om uw huidige installatie met extra zonnepanelen uit te breiden. Wij raden u aan om contact op te nemen met een installateur voor maatwerkadvies.

Is Zonatlas onafhankelijk?

Zonatlas is geen installateur, maar ontwikkeld software en levert data om het zonpotentieel van daken in europa en de daarbij behorende classificatie af te geven over uw dakgeschiktheid. Wij zijn niet verbonden aan installateurs en/of product leveranciers. Uw zoekgegevens worden niet opgeslagen. Alleen als u een offerte via Zonatlas software aanvraagt zullen wij hier via een databank een installateur opvolging aan kunnen laten geven. Dit kan ook alleen als u het hele softwareproces doorloopt of direct een offerte aanvraagt. Aan die verstrekte gegevens kunt u ook geen rechten ontlenen. Wij zijn ook verder niet betrokken of er een installateur uit uw regio contact met u opneemt. Wij bemiddelen niet in het opvolgingsproces.

Kan ik Zonatlas data ook kopen?

Het is alleen voor zakelijke klanten mogelijk om zonpotentiegegevens (data) van Zonatlas aan te kopen. Zonatlas heeft diverse toolkits ontwikkeld die bijdrage aan doelstellingen van gemeentes, bedrijven, en andere lokale energie-initiatieven. Zie al onze oplossingen op de Toolkits pagina of neem contact op via het contactformulier.

Blog

Met onze blogs delen we de kennis en ervaringen van gemeenten, installateurs, huiseigenaren en vele anderen.