Zonne-energie niet overal het antwoord?

Er zijn vele berichten te lezen over de problemen van de ongelijke verdeling van het aantal zonnepanelen t.o.v. elektrische auto’s. Specialisten geven aan dat de combinatie van zonnepanelen en elektrische auto’s niet overal goed zullen werken. Wij zien de toekomst zonniger in. Er zijn zoveel ontwikkelingen in de markt, dat de ongelijke verdeling van de zonne-energie ook kan worden gebruikt zonder elektrische auto’s.

Problemen

Diverse bronnen geven vaak de problemen uitgebreid weer, met maar beperkte aandacht voor de oplossing. Dit terwijl er op zoveel vlakken wordt gewerkt aan oplossingen. Een opsomming van de problemen zijn: Consumptie- en opwekkingslocatie verschillen, grote oppervlakten die nodig zijn voor wind- en zonneparken, opslag is te duur, productie van panelen en accu’s zijn milieuvervuilend, alleen overdag stroom uit zonnepanelen en tot slot de pieken van de stroomopbrengst versus verbruiksmomenten.

Locatie verbruik en de (grote oppervlakten voor) opwekking

De meeste elektrische auto’s rijden in steden. Dit is ook te vinden in het artikel op Solar Magazine. Omdat op het platteland meer zonnevelden staan en veel woningen met zonnepanelen, ligt de verhouding inderdaad scheef. Uit Zonatlas data blijkt echter dat veel daken in steden geschikt zijn. Wanneer de kwaliteit van de panelen verbeterd, gemeenten vaker daken met beschermd stadsaanzicht toestaan om zonnepanelen te nemen is er dus veel meer mogelijk. Dit is geen probleem, maar een kans om hier iets aan te gaan doen!

Het AD gaat nog verder door te zeggen dat het benodigde oppervlakte voor zonne- en windparken 40-50x meer ruimte nodig heeft dan steenkool. Wat er niet bij wordt verteld is dat steenkolen eenmaal verbrand kunnen worden en zonnepanelen een levensduur hebben van 20-30 jaar. Verwacht wordt dat in 2050 de opbrengst van panelen minimaal is verdubbelt. Spreidt dat uit over 20-30 jaar en de rekensom wordt heel anders. Ook windmolen fabrikanten krijgen steeds efficiëntere machines, dus wij zien meer in dit gebruik van kolenmijnen zonder de kolen op te stoken.

Opslag te duur

Er zijn steeds meer verhalen over een gigantische batterijenfabriek in Europa. De concurrentiestrijd met het buitenland zal prijsdaling in accu’s tot gevolg hebben. Los daarvan, worden er steeds meer alternatieve opslagmodules aangeboden zoals de zoet-zout waterbatterij. De ontwikkelingen gaan  snel en de verwachtingen in de markt zijn dan ook hooggespannen.

Nu al zijn er partijen die hun brood willen verdienen met de verkoop van opgeslagen energie aan het net. Dit zullen er bij een prijsdaling in accu’s/opslagmodules alleen maar meer worden. Ideaal voor de zonnepanelenbezitters, die dan hun stroom kunnen verkopen aan deze bedrijven.

Vervuilende productie van panelen en opslagmodules

Dat de productie van panelen vervuilend is, komt vrijwel maandelijks in het nieuws. Gelukkig zijn lang niet alle berichten hierover negatief, of komen partijen zelf met oplossingen. Hoewel de productie van panelen ook energie kost, hebben wij eerder berekend dat deze energie in 3,5 jaar is terugverdient. Zet dit af tegen de levensduur van de panelen, plus de mogelijkheid van het hergebruiken van de materialen met betrekking tot overige fossiele brandstoffen en het probleem is verwaarloosbaar.

Dat de meeste accu’s vervuilend zijn is helaas waar. Ook deze units zijn herbruikbaar, dus met dit gegeven is de impact al minder. Gelukkig wordt er nu ook gekeken naar andere materialen, die het milieu geen kwaad kunnen doen (zie kopje “Opslag te duur” van dit artikel). De oplossing van dit probleem is dus al in volle gang, we moeten dit doorontwikkelen en op grotere schaal gaan toepassen. De modules worden dan door schaalvoordeel betaalbaarder en interessanter om alternatieven voor te ontwikkelen.

Alleen overdag stroomopbrengst en stroompieken in de middag

Doordat de opslagmodules veel goedkoper worden is deze opmerking eigenlijk al beantwoord in de vorige alinea’s. De stroom wordt echter toch grotendeels overdag gebruikt. De grootverbruikers zijn fabrieken en bedrijven. Deze draaien meestal netjes overdag, dus dan schijnt de zon ook. Wanneer mensen meer worden gestimuleerd om de bijvoorbeeld wasprogramma’s op de pieken van de dag uit te voeren, zou dit ook enorm schelen. Hiervoor zou een bewustwordingscampagne sterk kunnen bijdragen.

Wind en zon lijken elkaar op dit vlak ideaal aan te vullen. Wanneer het hard waait, schijnt er vaak wat minder zon. Bij een stralend blauwe hemel, heb je vaker wat minder wind. Natuurlijk kan je hiermee niet het hele probleem oplossen. Wat als het windstil is ’s avonds? Hier zijn de opslagmodules weer ideaal voor. Mensen moeten niet zoveel beren op de weg zien. Er wordt achter de schermen gewerkt aan allerlei oplossingen, het is een kwestie van tijd voordat we een volledig duurzame energievoorziening in Nederland hebben. We hebben geen doemdenkers nodig, maar initiatiefnemers die nieuwe technologieën omarmen en het een kans geven.