Nieuwe teruglever-subsidie ter vervanging voor saldeerregeling

Zoals eerder dit jaar was aangekondigd door de minister van EZK, zal de saldeerregeling voor kleinverbruikers worden aangepast per 2020. Vrijdag is bekend gemaakt dat het om een teruglever-subsidie regeling gaat die de huidige saldeerregeling zal vervangen.

Uitgangspunt van de nieuwe teruglever-subsidie is dat de terugverdientijd voor de investering in een zonnepanelen installatie rond de 7 jaar blijft. Dit is gebaseerd op diverse representatieve referentiecasus, en kan dus per situatie verschillen. Met de nieuwe regeling wordt het momentaan verbruik (oftewel het zoveel mogelijk zelf verbruiken van de opgewekte energie) gestimuleerd, wordt hiermee opslag financieel aantrekkelijker, en hoeven huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) te betalen.

Voor huishoudens en bedrijven die al reeds hebben geïnvesteerd in zonnepanelen komt er een soepele overgang.

De verdere details van de nieuwe regeling worden deze zomer bekend gemaakt. Vanzelfsprekend houden wij dit nauw in de gaten, en informeren wij u zodra hier meer bekend over wordt.
Lees het volledige artikel op Solar Magazine: “Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar”