Meer inzet op zonnepanelen en windmolens om uitstoot vermindering te realiseren

Om het klimaatakkoord in 2030 te behalen, heeft het ministerie van Economische zaken en Klimaat een onderzoek laten uitvoeren door het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit dit onderzoek is gebleken dat grootschalige zonneparken en windmolens op land de goedkoopste manieren zijn om de uitstoot terug te dringen. Door aanleg van deze wind- en zonneparken kan er energie opgewekt worden die anders uit energiecentrales zouden moeten komen.

Zon en wind leveren geld op

Wanneer er gekozen zal worden om zon en wind op land in parken te plaatsen, zal dit 20 euro per vermeden ton CO2 opleveren. De reden dat dit geld oplevert, is omdat er veel banen betrokken zijn bij de realisatie van dit soort parken. Daarnaast is er op dit gebied ook veel innovatie vereist, wat uiteindelijk Nederland ten goede komt.

Hoewel er dus initieel geld gestoken zal moeten worden in het aanleggen van deze parken, zal dit uiteindelijk een grotere besparing opleveren en ons dichterbij de doelstellingen uit het klimaatakkoord brengen. Uiteindelijk is het zowel financieel als vanuit een verduurzaming oogpunt zeer aantrekkelijk. De panelen en windmolens staan echter wel in het zicht.

Besparen op uitstoot met gebouwde omgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook gekeken naar de uitstootvermindering vanuit de bebouwde omgeving. Denk hierbij aan woningen en zakelijke panden. Uit het onderzoek is gebleken dat eenzelfde resultaat (20 euro per ton CO2 uitstoot) ook haalbaar is wanneer er A+++ appartementen worden gerenoveerd. Dit is echter wel duurder in een grootschalige uitrol.

Zonnepanelen op woningen

Van alle opties die uitvoerbaar zijn volgens het onderzoek om woningen te verduurzamen, zijn zonnepanelen drie keer goedkoper dan isolatie of warmtenetten. Het is voor bestaande panden de goedkoopste optie om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord. Hoewel de uiteindelijke kosten voor de Nederlandse economie uiteindelijk iets hoger zijn dan grote wind- en zonneparken, is dit wel de aantrekkelijkste mogelijkheid voor Nederlanders die zelf iets willen bij dragen aan de energie transitie.