Grote ambities, weinig daadkracht bij de klimaatplannen van gemeenten.

De uitzending van KRO De Monitor “Klimaatconflict in de polder” legde afgelopen week zijn figuurlijke vinger op de zere plek.

Let op! Mocht je de aflevering nog niet hebben gezien, dit artikel bevat “spoilers”.

Hoewel vele politici ambitieuze klimaatdoelen hebben geformuleerd in de verkiezingsprogramma’s blijkt een windmolen altijd elders beter te staan, zijn zonnevelden zonde van het landschap en zijn voor veel andere oplossingen meerdere bezwaren te verzinnen afhankelijk van de voorkeuren.

Als we echt klimaatneutraal willen worden, kunnen we helaas niet iedereens wensen honoreren. We zullen toch echt moeten denken aan windmolens op land en aan de kust en over zonnevelden. De keuze is als volgt; Klimaatdoelen halen, of iedereen proberen tevreden te houden. Het kan helaas niet allebei.

klimaatverandering, plannen, politiek

Klimaatverandering

Foute aannames in uitzending

In de uitzending wordt meerdere malen herhaald dat er maar 10% van het energieverbruik opgewekt kan worden met zonnepanelen op Nederlandse daken. Hoewel wij natuurlijk voorstander zijn van extra duurzame energie o.a. met zonnevelden en windmolens, moeten wij wel even de feiten op een rij zetten rondom de beweringen over ‘zon op daken’. Dit is immers het kennisgebied van Zonatlas. Zonatlas heeft met haar data berekend dat zo’n 40% van het totale Nederlandse stroomverbruik kan worden opgewekt met zon op daken. Dit is in 2015 gepubliceerd in dit persbericht.  Sterker nog, de Nederlandse daken kunnen ruim twee keer het totale stroomverbruik afdekken van alle particuliere huishoudens in Nederland.

Zonnepanelen zijn sinds de publicatie in 2015 alleen maar beter geworden, dus in werkelijkheid zullen we nu nog meer (dan de berekende 40%) van het totale stroomverbruik in Nederland kunnen opwekken met zonnepanelen op daken.

Onpopulaire maatregelen door gemeenten

Ondanks vele beschikbare daken in Nederland, redden we het echter niet alleen met deze vorm van duurzame elektriciteitsopwekking. Er moeten zowel zonnevelden als windmolens geplaatst worden wil Nederland richting energieneutraliteit  bewegen. Zoals in de uitzending terecht werd aangegeven, moeten er keuzes worden gemaakt. In sommige regio’s zal zonne-energie een belangrijkere rol spelen, en in sommige regio’s wind op land of aan de kust.

Maar wat we allemaal realiseren is; willen wij de klimaatdoelen halen, dan kunnen we niet alle bezwaren meewegen in het maken van keuzes.

Feitelijke onderbouwing

In 2013 bedroeg het totale stroomverbruik in Nederland 119 mld. kWh (gebaseerd op cijfers uit het CBS rapport “Elektriciteit in Nederland” van februari 2015). Zoals aangegeven in ons persbericht kunnen de Nederlandse daken 50 mld. kWh per jaar opwekken. Ten tijde van het schrijven ging Zonatlas in haar berekening uit van 250 Wp panelen. Dit is inmiddels gemiddeld 280 Wp per paneel. Zelfs wanneer het stroomverbruik sindsdien is toegenomen, zal er procentueel gezien meer kunnen worden opgewekt. Een stijging in stroomverbruik van meer dan 10% hebben we hiervoor ruim 10 jaar over gedaan (gebaseerd op cijfers uit het CBS rapport “Elektriciteit in Nederland” van februari 2015). De panelen zijn echter in de afgelopen drie jaar met ruim 10% in opbrengst gestegen. Er kan dus worden aangenomen dat we nu zelfs meer stroom kunnen opwekken het zelfde aantal Nederlandse daken.

Totaal zal er echter nog steeds 70 miljard kWh moeten worden opgewekt met zonnevelden en/of windmolens of uit andere duurzame bronnen. Dit is 60% van het totale stroomverbruik. Om dit te realiseren is er grofweg 60.000 hectare aan zonnevelden nodig (indien geplaatst in optimale opstelling).

Laten we dus beginnen met knopen door te hakken en de beloftes waar te maken.