Alle Nederlandse daken samen in staat om minimaal 50 miljard kWh zonne-energie op te wekken

5 juni 2015 – Alle 393 Nederlandse gemeenten beschikken nu over een Zonatlas. Zonatlas heeft geanalyseerd wat de Nederlandse daken in totaliteit aan zonne-energie kunnen opwekken. Het resultaat is 64 GWp geïnstalleerd vermogen, dat kan leiden tot een energieproductie van meer dan 50 miljard kWh! Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: de verbruikte elektriciteit van alle particuliere huishoudens in Nederland bedroeg in 2013 23 miljard kWh (gebaseerd op cijfers uit het CBS rapport “Elektriciteit in Nederland” van februari 2015).

In de week van de nationale zonne-energiecampagne Solar Days, met de Tel de Zonactie en de bekendmaking welke gemeente zonne-energie het beste stimuleert, geeft dit cijfer weer dat we dit energiepotentieel niet kunnen laten liggen en de Nederlandse daken klaar staan om een grote bijdrage te gaan leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Het totaal van 64 GWp is tot stand gekomen door de volgende aannames en berekeningen:

  • Het 3D simulatiemodel van de Zonatlas berekende dat Nederland meer dan 675 miljoen m2 geschikt dakoppervlak heeft (huizen, openbare gebouwen en bedrijven) die in aanmerking komen voor het opwekken van zonne-energie.
  • Er is gerekend met panelen van 250Wp, met elk een oppervlakte van 1,64 m2.
  • Een dak wordt meegerekend als er minimaal 1,25 kWp (5 panelen) geplaatst kan worden.

230 Zonatlas-gemeenten werken hard aan het oogsten van dit potentieel. De 230 Zonatlas gemeenten beschikken over een eigen Zonatlas met uitgebreide functies. Inwoners kunnen zelf een zonne-energieinstallatie ontwerpen, kunnen naast de potentie van zonnestroom ook zien wat de aanschaf van een zonneboilersystemen en thuisbatterij voor hen betekent. Alle overige gemeenten in Nederland beschikken over een open data versie waardoor nu álle Nederlanders kunnen zien wat de potentie van zonne-energie op hun dak is. Tetraeder noemt dit de “open data versie” omdat deze gebouwd kon worden omdat de Hoogte Kaart Nederland II – de zeer gedetailleerde hoogtekaart waarmee alle Zonatlassen gemaakt zijn – door Rijkswaterstaat als open data beschikbaar is gesteld. De berekeningen zijn dus net zo accuraat en actueel als in de gewone Zonatlas. In de gratis open data versie zijn alleen minder functies voor de inwoners beschikbaar.

  • Lees hier het persbericht van 5 juni 2015 over de totale zonne-energie potentie van alle daken in Nederland
  • Hier het persbericht van 25 mei 2015 over de nieuwe functies in de Zonatlas
  • En ga hier naar de projectpagina Zonatlas op de Klimaatverbondwebsite