Veel daken in Gorinchem zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook?

Welkom op de interactieve zonatlas van Gorinchem. De website waarop u in één oogopslag kunt zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

De kaart is gemaakt met gegevens van het kadaster, luchtfoto’s, klimaatinformatie en historische weerdata. Zoek uw adres op en de kleuren groen (zeer geschikt), geel (geschikt) of rood (ongeschikt) laten direct zien of uw dak economisch geschikt is voor zonnepanelen.

De rekenmodule rekent snel voor u uit wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren. Ten aanzien van de genoemde prijzen van zonnepanelen is op te merken dat dit maximale prijzen zijn. De markt is enorm in beweging en u kunt dus goedkoper uit zijn.

Door op uw dak te klikken in de Zonatlas kunt u de standaardberekeningen aanpassen aan uw eigen situatie en stroomverbruik.

Niet alleen voor woningen

De Zonatlas is niet alleen voor woningen, maar toont de geschiktheid van alle daken in Gorinchem. Dus ook ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen gemakkelijk zien of hun gebouw geschikt is voor zonne-energie. De rekenmodule is gericht op particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen hiervoor het beste specialistisch advies inwinnen.

Monumenten

Woont u in een monument en/of in een beschermd stadsgezicht? Ook dan bestaat de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Er gelden wel extra regels. Meer informatie vindt u op www.gorinchem.nl, wonen en verkeer, natuur en milieu, collectieve groepsaankoop zonnepanelen. Ook kunt u contact opnemen met team Vergunningen van de gemeente via telefoonnummer: 140183.

Actie Gorinchem bespaart

Ook kunt u dit jaar nog deelnemen aan de actie Gorinchem bespaart. Door deel te nemen aan deze actie krijgt u inzicht in de energiesituatie van uw woning en in de mogelijkheden om energie- en kostenbesparing te realiseren. De gemeente werkt daarin samen met Susteen bv. Dit is een gespecialiseerd adviesbedrijf in energiebesparing. Kijk op www.susteen.nl voor meer informatie.

Het plaatsen van zonnepanelen is financieel steeds aantrekkelijker geworden. Daarnaast maakt het Gorinchem duurzamer. Samen meer schone energie in Gorinchem: doet u ook mee?

Houdt u er rekening mee dat de resultaten van de zonatlas voor u een eerste scan zijn, maar niet zijn gemaakt om professioneel advies door een erkende installateur te vervangen. Aan de zonatlas kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonatlas op LinkedIn Zonatlas op Facebook Zonatlas op Twitter

Comments are closed.