Zonatlas voor gemeenten

Home » Toolkits » Online producten » Zonatlas voor gemeenten

Inzicht voor gemeenten

Het realiseren van de energietransitie is een van de meest ambitieuze doelen van deze eeuw en we zullen het niet kunnen bereiken zonder bedrijven en particuliere huishoudens op decentraal niveau te betrekken. Met betrekking tot zonne-energie is er vaak onduidelijkheid over het werkelijke potentieel en de kosten-batenverhouding.

Zonatlas heeft berekend wat de hoeveelheid zoninstraling betekend voor het opwekken van energie. Dit wordt gecombineerd met winstgevendheidsberekeningen en helpt bij het bepalen van het ideale aantal panelen voor een zonnepanelen-installatie. Voor gemeenten wordt data inzichtelijk en weergegeven op kaarten en kunnen op gemeentelijk niveau gepubliceerd en geïntegreerd in b.v. campagne websites.

De Zonatlas – Solar Potential Maps – kunnen helpen duidelijkheid te verschaffen in hoe het is gesteld met de zonpotentie op daken. Alle technische gegevens zijn ook te verkrijgen in volledige datasets voor diepgaande gebiedsanalyses.

Wind, zonneenergie, windenergie

Weten wat er omgaat in uw gemeente. Met de gemeentelijke pagina van Zonatlas krijgen de bewoners van de gemeente een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden voor het opwekken van stroom met behulp van zonne-energie. Hoe we dit hebben berekend kan u hier lezen. 
 
Bewoners kunnen een vraag achterlaten die wij doorsturen naar het energieloket of een andere dienstverlener die u als gemeente heeft aangewezen. Alles wordt volledig conform AVG wetgeving verzorgt. Als gemeente krijgt u ook inzage in het bezoek van de gemeentelijke pagina’s via een eigen Google Analytics pagina. Voor bewoners die wel inzicht willen krijgen, maar nog niet direct een commerciële opvolging wensen is dit de ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen. Meer informatie stellen we graag beschikbaar via persoonlijk contact. 

Inzicht voor gemeenten

Wij willen gemeenten ondersteunen om bewoners inzage te geven in de staat van de woning en de mogelijke verbeterroutes via een toepasbaar advies. We geloven dat een transitie van deze omvang een integrale benadering vereist. Om die reden dragen wij bij om maatwerkadvies en WUP-projecten van Exacte gegevens te voorzien. Doordat bouwfysica, energie- en installatietechniek integraal in de berekeningen mee te nemen, kan de economisch meest voordelige route naar een aardgasvrije, comfortabele en gezonde woning berekend worden. Hierdoor worden onnodig-dikke-isolatiepakketten of te-zwaar-gedimensioneerde-installaties voorkomen waardoor een serieuze kostenreductie mogelijk is voor de bewoner.

Wij hebben een aparte bedrijfseenheid die zich in detail bezighoudt met de energietransitie. Daarvoor hebben wij de energietransitie manager voor u ontwikkeld. Zie voor meer informatie: EXAQTA

Ondersteuning voor gemeenten

Met de online software van Zonatlas heeft u als gemeente een ondersteunend instrument tot uw beschikking om burgers te helpen te berekenen wat hun dak nu eigenlijk waard is.

 • Alle inwoners kunnen online berekenen wat de potentie van hun dak is, geheel verzorgt, gehost en ondersteund door Zonatlas.
 • Waar nodig kunnen gemeenten ondersteuning vragen van een derde partij voor het beantwoorden van vragen.
 • De software kan getuned worden op eventueel lopende zonnepanelen acties en burgers enthousiasmeren om deel te nemen.
 • De software is voorzien van gemeente kenmerken (logo, huisstijl kleuren, aangepaste teksten; dat geeft de bewoners extra vertrouwen.
 • Voor gemeenten kunnen wij alle databestanden van elk pand in de gemeente leveren. Deze data wordt als gebiedsanalyse samengesteld. Lopende wijkuitvoeringsplannen worden op deze wijze ondersteund om gerichte keuzes te maken waar een verduurzamingsplan tot zijn recht komt.
 • In het kader van Zon op Dak leveren wij ook alle data en overzichtskaarten van grootzakelijke panden en overheidsgebouwen.

 

Wij kunnen zeer gedetailleerd data leveren van o.m.

 • Geschiktheid van een dakoppervlak (in m2) aan niet monumentale zichtzijde
 • Reeds geplaatste zonnepanelen installaties op BAG-id niveau
 • Maximaal en economisch installeerbaar kWp vermogen en kWh/m2/jaar
 • Maximaal aantal zonnepanelen, in maximum of benodigd voor rendementsbeoordeling
 • Technische gegevens als hellingshoeken, oriëntatie (ligging) t.o.v. de zonstanden en cycli
 • Hoogtemetingen per pand
 • En nog veel meer…

Neem contact op voor de projectmogelijkheden.

 • U als gemeente staat naast uw bewoners om hen te helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zonne-energie.
 • Alle zonpotentiedata van uw gemeente is te verkrijgen in voor uw gemeente toepasselijke dataformaten.
 • Voor wijkuitvoeringsplannen, ook wel WUP genoemd, ondersteunen wij gemeenten met gebiedsanalyses om de op weg naar duurzame manieren van (zelf) elektriciteitsopwekking (zonnepanelen, potentieberekeningen en de weergave van bestaande installaties) en het duurzaam plannen van verduurzamingsmaatregelen voor woningen. Meer weten; neem contact met ons op via ons transitieteam.

De bescherming van onze monumenten dateert al van 1875. In Nederland zijn er rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en Europese en Werelderfgoederen. Een belangrijke taak voor onze overheden om deze culturele historie te onderhouden, behouden en zorgzaam om te springen met haar bestemming. Er springt er één groep steeds meer en meer tussenuit, n.l. die van panden met de status woningen met o.m. een beschermd stads- en dorpsgezichten. Hoe om te gaan met aanvragen van bewoners om zonnepanelen te mogen plaatsen. Zonatlas biedt uitkomst om deze dialoog met de bewoner of eigenaren aan te gaan.

Wij hebben alle Monumenten in de Nederlandse Gemeenten in kaart gebracht. Wij leveren gemeentelijke bestanden om u te ondersteunen met de zonpotentieberekeningen. Dat geeft u de instrumenten in handen om aanvragen van bewoners van monumentale panden te kunnen beoordelen op de haalbaarheid (en daarmee ook het nut) van zonnepanelen op monumentale panden.

Wat is het directe voordeel voor inwoners?

Gemeenten zien dat hun inwoners direct toegang krijgen tot alle stappen van de Zonatlas module. Het is menugestuurd en levert een eindrapport op.

 • Met een aansluiting op ons Exaqta platform kunnen bewoners en toeleveranciers participeren in het verduurzamen van hun woning en krijgen
 • Inzicht in het dakpotentieel van de woning voor energieopwekking
 • Elke woning wordt individueel berekent
 • Er worden verduurzamingsactiviteiten voorgesteld op basis van bouwfysica, zonpotentiemogelijkheden en de inzet van zonnepanelen, warmtepompen e.d. om de warmtebehoefte EXAQT te meten en weten.
 • Berekeningen over elektrische auto en E-bikes en de impact op hoeveel zonne-energie er opgewekt moet worden
 • Berekenen wat de terugverdientijd van hun investering zal zijn
 • Inzicht en berekening in wat de impact van EV-thuisladen en een thuisbatterij zal zijn op de zelfvoorzienendheid
 • Welke bijdrage de woning levert aan het milieu en de vermindering van de CO2.

 

Waarom is deelname door gemeenten wenselijk?

Gemeenten spelen een belangrijke rol tussen de burger en commerciële organisaties. Gemeenten kunnen informatie op verschillende wijze aan burgers aanbieden. Om uw burgers nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij een Gemeentelijke Dak Calculator (Solar Generator) ontwikkeld die op een gemeentelijke website kan worden geplaatst. Door deelname van de Nederlandse gemeenten kunnen wij blijven innoveren en de data actueel houden.

 • Met de software op een gemeentelijke website, wekt de gemeente vertrouwen en stimuleert lokale programma’s
 • Gemeenten kunnen wijzen op lopende subsidies of gezamenlijke inkoopacties.
 • De zonpotentiedata via de kaarten en berekeningen van een zonnepanelen-systeem die wij aan gemeentelijke particulieren inwoners aanbieden is gratis.
 • Zonatlas heeft voor alle gebouwen in de gemeente de zonpotentiegegevens en berekeningen in haar datacentrum beschikbaar. De zonpotentieberekeningen en bestanden van elk individueel woon- en of bedrijfsadres van de gemeente kan aan de gemeente geleverd worden voor bijvoorbeeld analyse en campagneactiviteiten. Ook in het kader van de RES kunnen de bestanden worden geraadpleegd, zodat u te allen tijde weet wat de mogelijkheden en de duurzaamheids-initiatieven opleveren.

Zonatlas heeft voor alle gebouwen in de gemeente de zonpotentiegegevens en berekeningen in haar datacentrum beschikbaar.

De zonpotentieberekeningen en bestanden van elk individueel woon- en of bedrijfsadres van de gemeente kan aan de gemeente geleverd worden voor bijvoorbeeld analyse en campagneactiviteiten. Ook in het kader van de RES kunnen de bestanden worden geraadpleegd, zodat u te allen tijde weet wat de mogelijkheden en de duurzaamheids-initiatieven opleveren.

Ja, ik wil graag meer informatie voor onze gemeente.

Eigen zonatlas pagina

Gegevens voor uw inwoners

Zonne-energie potentie

Bereken wat een zonnepanelen systeem kost

Energie besparing

Bijdrage aan het milieu en vaste lasten