Zonatlas voor gemeenten

Veel voordeel voor bewoners

Bewoners van gemeenten kunnen zien hoeveel zonne-energie via zonnepanelen opgewekt kan worden. De software (Solar Configurator) berekend online wat de impact van de inzet van thuisladen van een elektrische auto op het zonnepanelen systeem heeft. Daarnaast worden de berekeningen en het inzicht voor de bewoners gegeven wat een thuisbatterij (accu) kan betekenen voor de zelfvoorzienendheid van de woning. Met het doorlopen van deze on-line software krijgt ieder individuele bewoner een rapport aangeboden.

Voordeel voor gemeenten

Zonatlas ondersteunt gemeentelijke duurzaamheids-initiatieven van gemeenten niet alleen met software, maar ook met databestanden. Gemeenten, woning- en energiecoöperaties die zich op duurzaamheid richten kunnen hiermee veel meer inzicht over de mogelijkheden van zonne-energie. Zonatlas heeft daarvoor alle gemeentelijke gebouwen doorgerekend en in kaart gebracht. Deze databestanden, zowel zonpotentiegegevens als de bestanden van geplaatste zonnepanelen installaties kunnen wij leveren. Deze kunnen o.m. voor diepteanalyses, samenwerking met VvE’s, zakelijke, burger- en buurtinitiatieven geleverd en gebruikt worden.

Quick Scan voor gemeenten

Een wijkuitvoeringsplan, ook wel WUP genoemd, geeft aan hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van (zelf) elektriciteitsopwekking (zonnepanelen, potentieberekeningen en de weergave van bestaande installaties) en het duurzaam verwarmen van woningen. Deze liggen vast in de Transitievisie Warmte (TVW). Meer weten over de: Quick Scan

 

Ondersteuning voor gemeenten

Met de online software van Zonatlas heeft u als gemeente een ondersteunend instrument tot uw beschikking om burgers te helpen te berekenen wat hun dak nu eigenlijk waard is.

 • Alle inwoners kunnen online berekenen wat de potentie van hun dak is, geheel verzorgt, gehost en ondersteund door Zonatlas.
 • Waar nodig kunnen gemeenten ondersteuning vragen van een derde partij voor het beantwoorden van vragen.
 • De software kan getuned worden op eventueel lopende zonnepanelen acties en burgers enthousiasmeren om deel te nemen.
 • De software is voorzien van gemeente kenmerken (logo, huisstijl kleuren, aangepaste teksten; dat geeft de bewoners extra vertrouwen.
 • U als gemeente staat naast uw bewoners om hen te helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een zonnepanelen installatie.
 • Alle zonpotentiedata van uw gemeente is te verkrijgen in voor uw gemeente toepasselijke dataformaten.

 

Als gemeente helpen onze adviseurs bewoners graag verder om de gemeente optimaal in te richten voor duurzaamheid. Dit kunnen wij nu doen, omdat Zonatlas voor onze gemeente alle gebouwen in kaart heeft gebracht en zonpotentiedata van 82.350 panden in een databestand en ESRI file heeft geleverd voor onze coaches.

Wat is het directe voordeel voor inwoners?

Gemeenten zien dat hun inwoners direct toegang krijgen tot alle stappen van de Zonatlas module. Het is menugestuurd en levert een eindrapport op.

 • Inzicht in het dakpotentieel van de woning voor energieopwekking
 • Elke woning wordt individueel berekent
 • Berekeningen over elektrische auto en de impact op hoeveel zonnepanelen er nodig zijn
 • Berekenen wat de terugverdientijd van hun investering zal zijn
 • Inzicht en berekening in wat de impact van EV thuisladen en een thuisbatterij zal zijn op de zelfvoorzienendheid
 • Welke bijdrage de woning levert aan het milieu en de vermindering van de CO2
 • Met de software op een gemeentelijke website, wekt de gemeente vertrouwen en stimuleert lokale programma’s
 • Gemeenten kunnen wijzen op lopende subsidies of gezamenlijke inkoopacties.

 

Waarom is deelname door gemeenten wenselijk?

Gemeenten spelen een belangrijke rol tussen de burger en commerciële organisaties. Gemeenten kunnen informatie op verschillende wijze aan burgers aanbieden. Om uw burgers nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij een Gemeentelijke Dak Calculator (Solar Generator) ontwikkeld die op een gemeentelijke website kan worden geplaatst. Door deelname van de Nederlandse gemeenten en op basis van de inkomsten uit andere gebruikers kunnen wij blijven innoveren en de data actueel houden. De zonpotentiedata en voorbeelden van een zonnepanelen systeem die wij aan particulieren inwoners aanbieden is gratis.

Zonatlas heeft voor alle gebouwen in de gemeente de zonpotentiegegevens en berekeningen in haar datacentrum beschikbaar.

De zonpotentieberekeningen en bestanden van elk individueel woon- en of bedrijfsadres van de gemeente kan aan de gemeente geleverd worden voor bijvoorbeeld analyse en campagneactiviteiten. Ook in het kader van de RES kunnen de bestanden worden geraadpleegd, zodat u te allen tijde weet wat de mogelijkheden en de duurzaamheids-initiatieven opleveren.

Ja, ik wil graag meer informatie voor onze gemeente.

Eigen zonatlas pagina

Gegevens voor uw inwoners

Zonne-energie potentie

Bereken wat een zonnepanelen systeem kost

Energie besparing

Bijdrage aan het milieu en vaste lasten