Quickscan

Inzicht in de mogelijkheden om uw pand te verduurzamen

De QuickScan brengt in beeld wat voor uw pand de meest voordelige oplossing is om uw pand(en) te verduurzamen m.b.v. zonne-energie. Naast eventuele verdiensten, zitten er natuurlijk ook kosten aan een installatie. Met de QuickScan ziet u wat u per zonnepaneel kwijt zult zijn. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de diverse (fiscale) regelingen waarmee u geld op uw energierekening kunt besparen.

QuickScan voor gemeenten

Voor Gemeenten is ook een QuickScan te leveren (databestanden) met een weergave van alle in de gemeente geplaatste zonnepanelen installaties. Wij onttrekken data uit luchtfoto’s met state-of-the-art technologieën om zonnepanelen installaties te identificeren. Zo besparen we u vele manjaren aan analyseren van luchtfoto’s.

Uitkomsten van de Quickscan

In de Quickscan van Zonatlas wordt met meerdere oplossingen rekening gehouden. Wij geven u aan wat de meest voordelige oplossing is om zonnestroom op te wekken. De uiteindelijke uitkomst werken wij samen met u uit. In de Quickscan worden aan de hand van drie fiscale regelingen (salderen, Postcoderoos regeling en Stroomdelen) de volgende punten uitgewerkt:

# panelen
De optimale hoeveelheid panelen per regeling. Rekening houdend met het maximale energieverbruik, de net-aansluitwaarde en het aantal VvE leden.
Piek vermogen (kWp)

We maken gebruik van de beste prijs/kwaliteit panelen op dit moment beschikbaar in de markt. In de berekening gebruiken we moderne 375Wp panelen

Bestaande installaties

Het totale potentieel op enig moment wordt ook bepaald door die installaties die al zijn geplaatst. Additioneel kunnen wij de geïnstalleerde zonnepanelen installaties definiëren per postcode adres, per gemeente.

Opwekking (kWp)

Het opgewekt vermogen is berekend o.b.v. het piekvermogen rekening houdend met de zonne-instraling. Schaduwwerking wordt berekend, zo ook de impact van de zoncyclus, oriëntaties en verhoudingen van een gebouw, hellingshoek per dakdeel.

Besparing algemene voorzieningen

Geeft de besparing op het algemeen stroomverbruik van bijvoorbeeld de verlichting. Hierdoor profiteert de gehele VvE van de collectieve opwekking.

Besparing stroomverbruik leden
Geeft de besparing op het individueel verbruik van een gemiddelde appartementseigenaar. In sommige gevallen kan zowel collectief als individueel worden bespaard.
Investeringskosten per paneel
Deze zijn berekend inclusief systeemcomponenten, installatiewerkzaamheden en begeleiding van het proces. Het zijn indicatieve prijzen en zullen tijdens een verdiepingsonderzoek verder in kaart worden gebracht.
Rendement

Dit is berekend over een looptijd van 20 jaar – de gemiddelde levensduur van een installatie is 20-25 jaar. Hierin kunnen ook onderhoudskosten, technisch- en administratief beheer en aanvullende verzekeringen worden opgenomen. 

Uiteraard maken wij gebruik van de Zonatlas data bij de uitwerking van de Quickscan. U zult een hoge resolutie afbeelding krijgen waarbij wij rekening houden met de schaduwwerking van objecten, de hellingshoek van het dak en de optimale plaatsing van de panelen.

Ja, ik wil graag een Quickscan van mijn pand aanvragen.

Uitgebreide export

Zeer gedetailleerd data van uw dak

Slimme vergelijking

Inzicht in meerdere oplossingen

Fiscale regelingen

Optimaal besparen met fiscale regelingen