Zonne-energie

Algemene vragen

Antwoord op algemene vragen over zonne-energie.

Wat is zonnestroom?

Zonnepanelen wekken stroom op door het zonlicht op te vangen met zonnecellen. Zonnecellen bestaan uit twee laagjes silicium. De straling van de zon wordt door deze zonnecellen omgezet in gelijkstroom (DC stroom). De DC-stroom wordt met behulp van een omvormer omgezet in wisselstroom (AC stroom). AC-stroom kan gebruikt worden door o.a. uw huishoudelijke apparaten.

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?
  • U bespaart op uw jaarlijkse stroomkosten
  • Het energielabel van uw woning verbeterd
  • De waarde van uw woning zal toenemen bij verkoop
  • Zonnestroom is veel beter voor het milieu dan energie uit fossiele brandstoffen
  • U bent minder afhankelijk van energieleveranciers
  • De komende 20-25 jaar bent u voorzien van een bijdrage in de kosten d.m.v. zonnestroom
Wat is salderen?

De opgewekte zonnestroom wordt niet altijd op het moment gebruikt wanneer het wordt opgewekt. Het overschot aan energie wat niet direct wordt verbruikt, wordt terug geleverd aan het net. Uw energieleverancier “koopt” deze zonnestroom op en verrekent dit op de jaarlijkse energierekening. U betaalt dus alleen voor de stroom die u niet zelf opwekt, maar die geleverd wordt door de leverancier. De overheid is voornemens de salderingsregeling af te bouwen. Het is verstandig om deze ontwikkeling in de media en op internet nauw te volgen.

Is de BTW nog terug te vragen?

Op de website van Milieucentraal leest u wat de huidige wetgeving daarover actueel is. Op dit moment wordt er geen btw-belasting op zonnepanelen-installaties geheven.

Werken zonnepanelen ook als er geen bewolking is?

Ja, er kan ook energie opgewekt worden wanneer het bewolkt is. De opbrengst van uw panelen is echter wel lager dan wanneer er direct zonlicht op de zonnepanelen valt.

Kan ik een lekkage krijgen door zonnepanelen?

Aangezien de bekabeling ergens naar binnen moet komen is er altijd een risico.

Zijn er subsidiemogelijkheden voor het aanschaffen van zonnepanelen?

Mogelijk zijn er in uw gemeente of provincie stimuleringsprojecten! Bekijk dit op de website van uw gemeente/provincie, of op www.subsidiewijzer.nl

Kan ik Zonnepanelen financieren?

In veel gevallen zal de installatie worden gefinancierd met eigen geld. In andere gevallen wilt u mogelijk (een deel van) de investering lenen via een duurzaamheidslening* of de investering meenemen in uw hypotheek. De rente over de lening is in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Kijk ook op de Energiesubsidiewijzer voor de laatste stand van zaken omtrent (lokale) subsidies en duurzaamheidsleningen voor energie-opwekking en energiebesparing.

*Sommige gemeenten en provincies bieden een aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarmee u kunt lenen met een aantrekkelijke rentekorting. De lening is gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

In de standaardberekening op deze website is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening. U kunt dit zelf aanpassen, om te berekenen wat dit voor invloed heeft op uw jaarlijkse besparing en rendement.

Zonnepanelen plaatsen

Alles over het plaatsen van zonnepanelen

Wat is de prijs van een zonnepanelen installatie?

Dit is afhankelijk van vele factoren. Om een inschatting te krijgen van de prijs, kunt u eenvoudig de stappen doorlopen op Zonatlas.nl. Wanneer u ervoor kiest om te werken met duurdere typen zonnepanelen en micro-omvormers/optimizers zal de prijs stijgen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van Zonnepanelen?

Nee, u kunt vrij zonnepanelen plaatsen. Wanneer u echter in een monumentaal pand woont of deel uitmaakt van een beschermd stadsaanzicht, zult u toestemming moeten vragen aan uw gemeente.

Hoe lang duurt de installatie van zonnepanelen?

De voorgestelde installateur komt meestal eerst langs voor een kennismaking en adviesgesprek, waarin ze direct een opmeting doen van de woning. Dit gebeurt vrijwel altijd voordat de installateur een offerte uitbrengt. Eenmaal de offerte geaccepteerd, hebben zij meestal één dag nodig om alle zonnepanelen op uw dak te plaatsen.

Wat is het verschil in type zonnepanelen?

Er zijn verschillende type zonnepanelen in omloop. U kunt op onze blog pagina de verschillen tussen de soorten panelen nalezen. Lees het hier!

Hebben zonnepanelen onderhoud nodig?

Hoewel sommige partijen aangeven dat zonnepanelen geen onderhoud nodig hebben, is dit in veel gevallen wel gewenst in verband met het voorkomen van rendementsverlies van de zonnepanelen. De installateurs bepalen zelf of zij onderhoud aanraden en of zij dit voor u kunnen doen, vraag hiernaar bij uw installateur.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Zonnepanelen gaan lang mee. Er zijn vele verschillen in type zonnepanelen en om die reden is geen exact jaartal te noemen. U kunt het meeste zekerheid ontlenen aan de hand van de (opbrengst)garantie die een installateur meelevert met de installatie. Jaarlijks neemt het opwekvermogen van de panelen af, ook wel degradatie genoemd. De verwachting is dat de zonnepanelen nog blijven functioneren na 20-25 jaar, echter zal de opbrengst dan waarschijnlijk (veel) lager zijn.

Zonne-energie technieken

Nog meer uit de zon halen?

Wat is een omvormer?

Een omvormer zet gelijkstroom uit de zonnepanelen om in wisselspanning. Dit is de stroom die u uit uw stopcontacten krijgt, en gebruikt in bijvoorbeeld de huishoudelijke apparaten.

Maakt een omvormer geluid?

Hoewel dit erg afhangt van het type omvormer, maken de meeste omvormers geluid. U kunt dus het beste de omvormer in een ruimte plaatsen waar u geen hinder ervaart van het geluid.

Het geluid is afkomstig van de ventilator die de omvormer koelt. Als u een type omvormer zoekt die minder geluid maakt, kunt u dit aangeven aan de installateur.

Wat zijn power optimizers?

Power optimizers zijn apparaten die de energieopbrengst optimaliseren per paneel. Indien u last heeft van schaduw zorgt een optimizer ervoor dat 1 zonnepaneel de opbrengst van de andere panelen niet beïnvloed. Een optimizer plaatsen kost echter wel meer dan een stringomvormer, dus overweeg deze optie alleen als u last heeft van schaduwinval op uw dak.

Wat is een zonneboilersysteem?

Met een zonneboilersysteem kunt u met uw zonnepanelen uw woning van warm water voorzien. Dit bestaat uit een zonneboiler en/of zonnecollector. Onze installateurs kunnen ook vaak een boiler met zonnecollector plaatsen, informeer hiernaar bij uw aanvraag.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?