Zonatlas FAQ

Algemene vragen

Heeft u algemene vragen over zonne-energie?

Hoeveel wek ik op in relatie tot mijn verbruik?

Zonatlas rekent met 100% van uw energieverbruik om in eerste instantie tot een reëel beeld te komen van de benodigde zonnestroom. De maximale opwekpotentie is mogelijk niet in relatie tot dit elektriciteitsverbruik. Zonatlas adviseert altijd gelijk of minder duurzame energie op te wekken dan u verbruikt, omdat de kans aanwezig is dat u (mede door alle innovaties in energiebesparende maatregelen) over de jaren minder elektriciteit gaat verbruiken. Vraag uw installateur daarom naar het optimale balans tussen productie en verbruik. Bij de opgave van uw elektriciteitsverbruik dient u wel af te wegen of u in de toekomst wellicht elektrisch gaat rijden of een warmtepomp gaat toepassen. Bespreek dit dus met uw installateur.

Wordt de schaduwwerking van schoorstenen, uitbouwen en bomen meegenomen in de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduw gevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet.  Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogte informatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie.

Hoe is de terugverdientijd bepaald?

Zonatlas rekent met de volgende parameters* (laatste update: april 2021):

 • Zonnestraling in kWh per jaar (berekend gegeven)
 • Paneel-efficiëntie factor 15%
 • Degradatie factor 0,1%
 • Installatie efficiëntie factor 86%
 • Huidige elektriciteitsprijs  € 0,30. Let op!: Door de energiecrisis zijn er verschillende prijzen bij de diverse leveranciers. Dit is een gemiddelde rekenfactor!
 • Jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen veranderen continue. Zonatlas houdt rekening met een defensieve prijsstijging van 2,0%.
 • Gemiddelde energieprijs van € 0,30/kWh. Levert u meer energie terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een vergoeding betaald. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier. Bekijk energieleveranciers.nl. Zonatlas rekent met de gemiddelde vergoeding van ongeveer € 0,07/kWh. Deze kunnen verschillen per leverancier.
 • Voor het berekenen van het rendement van uw investering in zonne-energie gebruiken we de Standaard Rekenmethode Rendementen van Milieucentraal.
 • CO2 besparing 0,7kg/kWp
 • In de standaardberekening is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening.
 • Rente op lening: 5,1% (ook dit is indicatief, vraag ernaar bij uw financier)
 • Aanlegkosten incl. montage schuin dak € 1.400,- per kWp (incl. BTW)
 • Aanlegkosten incl. montage plat dak € 1.700,-  per kWp (incl. BTW)
 • De prijzen zijn afgeleid van de inventarisatie i.o.v. Agentschap NL (Bron: Inventarisatie PV markt Nederland – Status april 2014, Stichting Monitoring Zonnestroom, 30 juni 2014, in opdracht van Agentschap NL). De prijzen zijn sinds het onderzoek redelijk stabiel gebleven. Zonatlas heeft onderscheid aangebracht in plat en schuin dak. Het gemiddelde hiervan komt overeen met de prijzen uit de inventarisatie. Exploitatiekosten: Verzekeringskosten 4 euro per kWp per jaar, onderhoudskosten 20 euro per kWp per jaar, jaarlijkse stijging van deze exploitatiekosten (inflatie) 2%.
 • Alle voorbeeldprijzen zijn incl. BTW. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies op een zonnepanelen installaties.

*In de rekenmodule zelf ziet u de meest actuele gegevens waar de Zonatlas op dit moment mee rekent.

Dak geschiktheid

Heeft u vragen over uw dak op Zonatlas?

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Zonatlas maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

 • Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 11 m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling (minimaal 85% van de hoogste instraling voor de regio).
 • Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 11m² (goed voor 1,25 kWp) en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste instraling voor de regio).
 • Rood dak: gebouwen waarop -volgens de geautomatiseerde berekening op basis van de beschikbare data- minder dan 11m² (goed voor 1,25 kWp) geïnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt (minder dan 70% van de hoogste instraling voor de regio). Zonnepanelen op deze daken kunnen een relatief lange financiële terugverdientijd hebben. Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken.
Heb ik met Zonatlas garanties dat mijn dak geschikt is?

Nee. Wij zien dat de oriëntatie, helling en omvang van uw dak geschikt zijn. Onze data houdt echter geen rekening met ramen, dakkapellen of type dakbedekking. Als u zeker wilt weten of uw dak geschikt is, neem dan een zonnepanelenexpert in de hand, die een schouw uitvoert om alle details en dus de geschiktheid kan vaststellen.

Mijn dak is “Minder geschikt” , maar ik heb een goed werkend zonnepanelensysteem. Hoe kan dit?

Zonatlas definieert een dak als geschikt als er minimaal 11m² aaneengesloten dakoppervlak beschikbaar is met voldoende zoninstraling (11m² hellend dak of 22m² plat dakoppervlak). Indien er al zonnepanelen op het dak liggen op het moment dat de berekeningen zijn gemaakt, kan het zijn dat de panelen voor reflectie zorgden waardoor er op het dakvlak geen homogeen geschikt oppervlak gedetecteerd kon worden. Hierdoor wordt het dak als ongeschikt geclassificeerd omdat Zonatlas minder dan 11m2 (of 22m2 plat dak) geschikt aaneengesloten dakoppervlak vindt om een tweede zonnepaneleninstallatie rendabel te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet rendabel zou zijn om uw huidige installatie met extra zonnepanelen uit te breiden. Wij raden u aan om contact op te nemen met een installateur voor maatwerkadvies.

Contact opnemen

U kunt ons mailen via info@zonatlas.nl

Voorwaarden

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?