Vraag en antwoord algemeen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zonatlas in het algemeen. Onderaan deze pagina vindt u de meeste gestelde vragen over zonne-energie in uw gemeente.

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zonneboilers

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

De Zonatlas maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

‚ÄĘ Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 6 m¬≤ en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling.
‚ÄĘ Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 6 m¬≤ en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling.
‚ÄĘ Rood dak: gebouwen waarop minder dan 6 m¬≤ aaneengesloten ge√Įnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt. Zonnepanelen op deze daken kunnen een relatief lange financi√ęle terugverdientijd hebben. Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken. Houd er rekening mee dat de berekening gemaakt is op basis van algemene veronderstellingen. Maatwerkadvies van een installateur kan uitkomst bieden: in sommige gevallen kan het toch nuttig zijn om op door de zonatlas als minder geschikt gelabelde dakvlakken, zonnepanelen te installeren.

Voor platte daken wordt aangenomen dat de zonnepanelen op een onderstel worden geplaatst waardoor ze schuin staan om de optimale instraling te verkrijgen. Hierom wordt voor platte daken gerekend met een minimaal dakoppervlak van 12 m².

De Zonatlas rekent met de laatste gegevens om de terugverdientijd te bepalen. Bij een veranderende situatie zoals bijvoorbeeld het dalen van de prijzen van zonnepanelen, kan de kleur van uw dak veranderen. 

Wordt de schaduwwerking van schoorstenen, uitbouwen en bomen meegenomen in de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet.  De zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogteinformatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie.

Mijn dak is vrij oud. Kan ik er dan zonnepanelen op leggen?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepaneelsysteem gaat namelijk minimaal 20 jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

Hoe is de terugverdientijd bepaald?

Hieronder de parameters waarmee de zonatlas rekent* (laatste update: 2022):

 • Zonnestraling in kWh per jaar (berekend gegeven)
 • Paneel-effici√ęntie factor 15%
 • Installatie effici√ęntie factor 86%
 • Degradatie factor 0,1%
 • Huidige elektriciteitsprijs ¬†‚ā¨ 0,30/kWh. Let op!: Door de energiecrisis zijn er verschillende prijzen bij de diverse leveranciers. Dit is een gemiddelde rekenfactor!
 • Jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten.
 • Teruglevertarief: Levert u meer energie terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een vergoeding betaald. Deze vergoeding verschilt¬†per energieleverancier. Bekijk¬†energieleveranciers.nl. Zonatlas rekent met de gemiddelde vergoeding van ‚ā¨ 0,07/kWh en houdt rekening met de huidige¬†grens van 5.000 kilowattuur/jaar.¬†Lees¬†hier¬†meer over de voorgestelde wetswijziging over het onbeperkt salderen.
 • Voor het berekenen van het rendement van uw investering in zonne-energie gebruiken we de¬†Standaard Rekenmethode Rendementen¬†van¬†Milieucentraal.
 • CO2¬†besparing 0,7kg/kWp
 • In de standaardberekening is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening.
 • Rente op lening: 5,1%
 • Aanlegkosten incl. montage schuin dak ¬†‚ā¨ 1400,- per kWp (incl. BTW)
 • Aanlegkosten incl. montage plat dak ¬†‚ā¨ 1700,-¬† per kWp (incl. BTW)
 • Alle voorbeeldprijzen zijn incl. BTW

*In de rekenmodule zelf ziet u de meest actuele gegevens waar de Zonatlas van uw gemeente op dit moment mee rekent.

VERLAAGD TARIEF

Opbrengst: wat levert het me op?

De forse groei van zonnestroom in Nederland is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen. Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder subsidies. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening concludeert Milieu Centraal op basis van eigen berekeningen.
Bij de standaardberekening zijn we uitgegaan van 3 personen per huishouden. In de Zonatlas zelf kunt u het aantal personen per huishouden aanpassen alsmede uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh. Dan wordt voor u zichtbaar wat uw persoonlijke terugverdientijd is.
Let op, er bestaan grote verschillen in prijs bij verschillende leveranciers, tot wel 30%. Vraag dus meerdere offertes aan. Dat kunt u doen op basis van de gegevens die de Zonatlas over uw dak levert, zo kunt u de offertes makkelijk vergelijken.
Bij de meeste systemen krijgt u 25 jaar garantie. U investeert eenmalig maar dan heeft u wel een kwart eeuw gratis stroom. Bij een defensieve berekening van de stijging van energieprijzen met 4,0%, kan uw besparing oplopen tot tienduizenden euro’s.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als u als particulier zonnepanelen koopt en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Op de website van Milieucentraal leest u een eenvoudig stappenplan hoe u dit kunt doen.

Hoe financier ik zonnepanelen?

‚Ė™¬†In bepaalde gevallen zal de installatie worden gefinancierd met eigen geld. In andere gevallen wilt u mogelijk (een deel van) de investering lenen via een duurzaamheidslening* of de investering meenemen in uw hypotheek. De rente over de lening is in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Kijk ook op de¬†Energiesubsidiewijzer¬†voor de laatste stand van zaken omtrent (lokale) subsidies en leningen voor duurzame energie en energiebesparing.

*Sommige gemeenten en provincies bieden een aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarmee u kunt lenen met een aantrekkelijke rentekorting. De lening is gemeentegebonden en is niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

In de standaardberekening op deze website is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening. U kunt dit aanpassen.

Hoe kan ik het rekenmodel aanpassen?

U kunt de berekening op maat maken door de variabelen aan te passen. Klik in de zonatlas op het witte icoontje op uw dak en vervolgens op bekijk de berekening. Selecteer vervolgens een van de daksegmenten van uw dak. Klik rechts op de oranje pijl. U kunt nu kiezen voor snelle berekening of gedetailleerde berekening. U kunt in beide berekeningen aan de rechterkant van het scherm op aannames klikken en zo de berekening aan uw eigen situatie aanpassen.

U kunt bijvoorbeeld aangeven of u een investering met eigen geld betaalt, of met een lening, uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en/of uw actuele jaarverbruik aan electriciteit, en welke jaarlijkse prijsstijging u van elektriciteit verwacht.

Wanneer u kiest voor de¬†gedetailleerde berekening¬†dan kunt u een eigen ontwerp maken van een zonnepaneleninstallatie op uw dak. Door de vakjes aan te klikken plaatst u virtueel zonnepanelen op uw dak. Leg in uw ontwerp geen panelen op de blauw gekleurde (koude) delen van uw dak. Zonnepanelen zijn meestal in serie geschakeld, net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Is er een lampje kapot dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als een van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, be√Įnvloed dat de prestaties van het hele systeem.

De zonatlas rekent bij de gedetailleerde berekening uit wat de panelen aan zonnestroom en geld opbrengen op de door u gekozen plek. Bij de snelle berekening legt de zonatlas de panelen automatisch op de meest gunstige plek qua zoninstraling.

We willen als vereniging van eigenaren zonnepanelen aanschaffen, is dat rendabel?

De Zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Zonatlas en bedrijven: hoe werkt dat?

De zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Op de zonatlas ziet u ook als bedrijf hoeveel zonnestroom u kunt opwekken op uw dak. Graag attenderen wij bedrijven op de website zonnepanelencalculator.nl, een rekenhulp die ontwikkeld werd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht en die rekent met de actuele voorwaarden die gelden voor bedrijven.

Kan ik zonnepanelen installeren op een monument?

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Kijk dan helemaal onderaan deze pagina bij Vraag en Antwoord zonne-energie in mijn gemeente wat het beleid is ten aanzien van monumenten en zonne-energie in uw gemeente.

Ik wil niet dat de geschiktheid van mijn dak wordt getoond: hoe geef ik dit door?

Bent u de eigenaar van een pand en heeft u bezwaar tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in deze zonatlas? Geef dit dan schriftelijk aan ons door, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de geschiktheid dan verwijderen uit de zonatlas. U kunt uw bezwaar sturen naar uw gemeente. Zie contact onderaan deze pagina.

Hoeveel wek ik op in relatie tot mijn verbruik?

Zonatlas rekent met 100% van uw energieverbruik om in eerste instantie tot een re√ęel beeld te komen van de daadwerkelijke zonpotentie van uw woning. De optimale opwekpotentie is mogelijk niet in relatie tot dit elektriciteitsverbruik. Zonatlas adviseert altijd minder duurzame energie op te wekken dan u verbruikt, omdat de kans aanwezig is dat u (mede door alle innovaties in energiebesparende maatregelen) over de jaren minder elektriciteit gaat verbruiken. Vraag uw installateur daarom naar het optimale balans tussen productie en verbruik. Bij de opgave van uw elektriciteitsverbruik dient u wel af te wegen of u in de toekomst wellicht elektrisch gaat rijden of een warmtepomp gaat toepassen. Bespreek dit dus met uw installateur.

Mijn dak is “minder geschikt” (rood) terwijl er op mijn dak een goed werkend zonnepanelensysteem ligt. Hoe kan dat?

De Zonatlas definieert een dak als geschikt als er minimaal 6 m² aaneengesloten dakoppervlak beschikbaar is met voldoende zoninstraling (6 m² hellend dak of 12m² plat dakoppervlak). Indien er al zonnepanelen op het dak lagen op het moment dat het vliegtuig van Rijkswaterstaat overvloog om de data te verzamelen waarmee de Zonatlas gebouwd is, kan het zijn dat de panelen voor reflectie zorgden waardoor er op het dakvlak geen homogeen geschikt oppervlak gedetecteerd kan worden. Hierdoor wordt het dak als ongeschikt geclassificeerd omdat de Zonatlas minder dan 6 m² (of 12 m² plat dak) geschikt aaneengesloten dakoppervlak vindt om een tweede zonnepaneleninstallatie rendabel te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet rendabel zou zijn om uw huidige installatie met extra zonnepanelen uit te breiden. Wij raden u aan om contact op te nemen met een installateur voor maatwerkadvies.

De luchtfoto is verschoven ten opzichte van het beeld van de zoninstraling?

Helaas kan het af en toe voorkomen dat u ziet dat de beelden van de luchtfoto en de beelden van de zoninstraling ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zulke verschuivingen ontstaan meestal door luchtfoto’s welke onder een schuine hoek zijn genomen waardoor het beeld van de opname van de gebouwen schuin is, en daardoor verschoven getoond wordt ten opzichte van het beeld van de zoninstraling.

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zonneboilers

Wat laat de zonatlas zien?

De zonatlas geeft aan welk deel en hoeveel vierkante meter van uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler, dus voor het opwekken van warmte. Hierbij wordt de hoeveelheid directe zoninstraling op ieder dakdeel gebruikt, waarbij rekening wordt houden met schaduw van obstakels als omliggende gebouwen, dakkapellen, bomen, etc. De Zonatlas kiest op basis van bovenstaande én het aantal personen in uw huishouden het meest geschikte dakdeel en het aantal vierkante meters aan zonnecollectoren dat nodig is om het tapwater en/of water voor de verwarming van uw huis (voor) te verwarmen.

Voor dit aantal vierkante meters wordt de potenti√ęle warmteopwekking berekend in kWh/jaar en wordt een indicatie van de investeringskosten van de zonnecollectoren en van de CO2-besparing gegeven.

Wat is de terugverdientijd van de zonneboiler?

De terugverdientijd van een zonneboiler hangt nauw samen met de wijze waarop de warmte in uw woning geleverd wordt (stadsverwarming, type CV ketel, elektrische boiler) en het persoonlijk gebruik (hoeveelheid warm tapwater of ook lage temperatuur verwarming voor het gehele huis). Ook is de terugverdientijd sterk afhankelijk van de uiteindelijke installatiekosten om de zonnecollectoren aan te sluiten op uw verwarmingssysteem. Dit maakt dat de Zonatlas geen eenduidige terugverdientijd voor u kan bepalen. Wij adviseren u om een installateur te raadplegen, die bij u de persoonlijke situatie in kaart kan brengen en een maatwerk advies kan geven, gebruikmakend van de informatie die de Zonatlas over uw huis en dak geeft.

Hoe wordt de geschiktheid van mijn dak voor de zonneboiler bepaald en geclassificeerd (rood, geel, groen)?

Gebouwen met daken met een zoninstraling van ongeveer 85 procent van de maximaal haalbare instraling op de locatie/hellingshoek en een dakoppervlakte van minstens 2 m2 worden geclassificeerd als “zeer geschikt”. Deze gebouwen zijn groen gekleurd.

Gebouwen met daken met een zoninstraling tussen de 70 en 85 procent van de maximaal haalbare instraling op de locatie/hellingshoek en een dakoppervlakte van minstens 2 m2 zijn als “geschikt” ingedeeld. Deze gebouwen zijn geel gekleurd.

Gebouwen met daken met een zoninstraling van minder dan 70 procent van de maximaal haalbare instraling op de locatie/hellingshoek of met minder dan 2 m2 dakoppervlakte zijn geclassificeerd als “minder geschikt”. Deze gebouwen zijn rood gekleurd.

Aangenomen wordt dat de zonnecollectoren op platte daken op een speciaal frame worden geplaatst, waardoor een optimale hellingshoek ontstaat. Op platte daken is minimaal 4 m2 aan ruimte nodig om het dak(deel) als geschikt of zeer geschikt te classificeren.

Welke variabelen worden gebruikt?

Voor de berekening worden de onderstaande parameters gehanteerd met de volgende standaardwaarden.

Efficiency zonnecollectoren                                                    60%
Kosten zonnecollectoren excl. opslag/boiler (schuin dak)      400 Euro/vierkante meter
Kosten zonnecollectoren excl. opslag/boiler (plat dak)          600 Euro per vierkante meter
Warmwater verbruik per persoon                                           800 kWh/jaar (= 2,9 GJ/jaar)
Verwarmings gebruiks ondersteuning per persoon               1700 kWh/jaar (= 6,1 GJ/jaar)
CO2 besparing                                                                      0,29kg CO2/kWh

Waarom zijn de kosten van zonnecollectoren op een plat dak hoger dan die op een schuin dak?

Op een schuin dak kunnen de zonnecollectoren direct op het dak bevestigd worden. Op een plat (horizontaal) dak wordt een frame geplaatst zodat de collectoren onder de juiste hoek naar de zon gericht kunnen worden. Door het extra benodigde frame en de extra werkzaamheden zijn de kosten voor een installatie op een plat dak hoger dan voor een installatie op een schuin dak.

Meer informatie

Kijk ook bij ‘Links’¬†voor een verwijzing naar websites met relevante informatie over energiebesparing,¬†¬†duurzame energie¬†en¬†zonne-energie in het bijzonder, zoals collectieve inkoopacties en verenigingen die de belangen behartigen van particulieren en bedrijven die zelf energie op willen wekken.

Vraag en antwoord gemeente

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Met uitzondering van gemeentelijke en rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten, is het plaatsen van zonnepanelen vergunningvrij, mits de panelen worden geplaatst op een schuin dak, binnen het dakvlak en direct geplaatst in of op dit dakvlak met een hellinghoek gelijk aan de hellinghoek van het dak; geplaatst op een plat dak, afstand tot de zijkanten van het dak tenminste gelijk aan de hoogte van het paneel. Voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke of rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten, zie onderstaande vraag.

Kan ik zonnepanelen installeren op een monument?

Indien er sprake is van een gemeentelijk of rijksmonument, dient overlegd te worden met de gemeente Arnhem, door contact op te nemen met het loket Bouwen, Wonen, Leefomgeving (BWL), loketbwl1@arnhem.nl, telefoon 0900-1809.

Bij een monument is er namelijk geen specifiek welstandsniveau (uit de welstandsnota) van toepassing, maar betreft het altijd maatwerk. Bij de beoordeling zal de zichtbaarheid van de zonnepanelen van grote invloed zijn. Niet zichtbare delen zullen veel sneller mogelijk zijn dan zichtbare. En de zichtbaarheid vanaf de openbare weg weegt dan zwaarder dan beperkte zichtbaarheid vanuit bijvoorbeeld de achtertuin. Welstandsmatig zullen zichtbare zonnepanelen op monumenten veelal worden afgewezen, ook al zou er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Bij Rijksbeschermde stadsgezichten zijn zonnepanelen op achterdakvlakken vergunningvrij onder voorwaarden. Op voor- en zijdakvlakken is een vergunning nodig. In het kader van de welstandseisen zullen dergelijke aanvragen echter meestal worden afgewezen. Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd via het loket BWL of direct digitaal via www.omgevingsloket.nl.

Snoeit gemeente Arnhem bomen voor meer zoninstraling?

Gemeente Arnhem snoeit en kapt haar bomen niet om meer zon op uw zonnepanelen te laten schijnen. In de zonatlas is al rekening gehouden met schaduwwerking van bomen.

Let op: bomen groeien, waardoor de schaduwwerking kan toenemen. Met deze toename is in de zonatlas geen rekening gehouden.

Ik wil niet dat de geschiktheid van mijn dak wordt getoond

Bent u de eigenaar van een pand en heeft u bezwaar tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in deze zonatlas? Geef dit schriftelijk aan ons door, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de geschiktheid dan verwijderen uit de zonatlas. U kunt uw brief sturen naar: Energie made in Arnhem, Gemeente Arnhem, Postbus 99, 6800 AB Arnhem. Of mailen naar: zonatlas@arnhem.nl

Meer informatie

Kijk ook bij links voor een verwijzing naar relevante informatie over zonne-energie in Arnhem, zoals subsidies, de Rijn IJssel Energie coöperatie en collectieve inkoopacties en leveranciers in de regio.

Comments are closed.