Links

Hier vindt u een verwijzing naar relevante websites.

Gemeente Arnhem

Financiering

Duurzaamheidslening zonnepanelen
Duurzame energie
Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren.

Collectieve inkoopacties en lokale leveranciers zonnepanelen:

Frisse Energie
www.spijkerenergie.nl/ http://www.spijkerenergie.nl/
http://www.copernico.nl/
http://www.pola-energy.nl/
http://www.resep.nl/ http://www.resep.nl/

http://www.solixzon.nl/
Zonnestroom Made in [Arnhem]
Zoncollectief Zoncollectief: zonne-energie met iedereen

Lokaal Duurzaam Energiebedrijf:

Rijn en IJssel Energiecoöperatie

De Rijn IJssel Energie coöperatie is het lokale duurzame energiebedrijf van en voor iedereen uit de kop van het stroomgebied Rijn en IJssel. Als inwoner en als bedrijf kunt u bij de coöperatie terecht voor maatwerkadvies en informatie op het gebied van duurzame energie en energiebesparing (servicecentrum De Kas in Arnhem http://www.rijnenijsselenergie.nl/de-kas). Binnenkort gaat de coöperatie ook energie leveren aan huishoudens en bedrijven.

Landelijke inkoopacties zonnepanelen:

Vereniging Eigen Huis
Zon zoekt dak, Natuur en Milieu
Wij Willen Zon

De stichting is een maatschappelijk initiatief zonder winstoogmerk. Wij Willen Zon is opgericht door mensen van Urgenda en van De Betere Wereld, die willen dat meer mensen hun eigen energie duurzaam en betaalbaar kunnen opwekken op hun eigen dak.

Overige links:

Duurzame buren
Deelt ervaringen over de toepassing van duurzame energie met toekomstige gebruikers.
Milieu Centraal
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven. Publieksvoorlichting op het gebied van zonne-energie.

ODE Decentraal

ODE Decentraal is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de duurzame energie-belangen van haar leden.

Holland Solar
De Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie.
Volg Zonatlas op Twitter
Voor het laatste nieuws over zonne-energie en de zonatlas
Top 50 Nederlandstalige zonne-energiewebsites
Zonnestroom NL
De stichting Monitoring Zonnestroom ontsluit kennis over PV-systemen in Nederland
Steunpunt Hieropgewekt Gelderland
Gelderse burgers en bedrijven die zelf duurzame energie willen opwekken, kunnen (gratis) terecht bij het Servicepunt Hier Opgewekt Gelderland

Initiatiefnemers:

Energie made in Arnhem
De gemeente Arnhem maakt samen met haar inwoners en ondernemers meters op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling en stimulering van innovaties en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie. Arnhem zet in op een duurzame leefomgeving, klimaat en economie. In het programma Energie made in [Arnhem] verbinden we de pijlers people, planet en profit. Dat kan en wil de gemeente niet alleen. De gemeente mobiliseert de ‚Äėenergie‚Äô in de stad door coalities te smeden en te profiteren van elkaars sterke punten. Op 24 juni 2011 hebben ruim tachtig organisaties, bedrijven en instellingen het convenant Energie made in [Arnhem] getekend.
Klimaatverbond Het Klimaatverbond
Vereniging Klimaatverbond Nederland, is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. Van Het Klimaatverbond zijn meer dan 150 gemeenten, 11 provincies en twee waterschappen lid. De Klimaatverbondgemeenten vertegenwoordigen samen meer dan 7 miljoen inwoners. De leden zijn door het lidmaatschap tevens geassocieerd lid van Energie-Cités, een organisatie met leden die verspreid zijn over 150 landen en vertegenwoordigingen van meer dan 500 steden. Gemeente Arnhem is lid van Het Klimaatverbond. Klimaatverbond werkt op dit moment samen met Tetraeder aan de uitrol van de zonatlas in Nederland.
Provincie Gelderland
Het Gelderse programma Energietranstie heeft drie doelen:
1. De Energie Milieu Technologie sector (Clean Tech) in Gelderland is een belangrijke ( en groeiende) economische drager, die bijdraagt aan de energietransitie en een biobased economie.
2. Bijdragen aan meer energiebesparing in Gelderland volgens de Europese doelstelling van 20 % energiebesparing in 2020 (tov 2010)
3. Bijdragen aan meer hernieuwbare energie in Gelderland volgens de Europese doelstelling van 14 % in 2020. We streven naar 8 % hernieuwbare energie in 2015 in Gelderland.
Tetraeder
Tetraeder is een bureau voor advies- en dienstverlening op het gebied van analyse-, informatie- en communicatieprocessen. Nadruk daarbij ligt op technische ondersteuning van deze processen door geo-informatie en internettechnologie√ęn. Tetraeder heeft de zonatlas met de rekenmodule ontwikkeld.
Daklab
Daklab initieert, inspireert en stimuleert. Daklab adviseert bij de functionele √©n duurzame inrichting van het dak als tweede maaiveld. Het dak is ‚Äėvergeten‚Äô ruimte. Ruimte die eindeloze opties biedt. Want die vergeten ruimte op het dak biedt ongekende mogelijkheden. Daklab ontwikkelt het dakenlandschap van de toekomst: in beleid. advies, ontwerp en begeleiding. Op het gebied van groen, water, energie en functie.
Zonatlas op LinkedIn Zonatlas op Facebook Zonatlas op Twitter

Comments are closed.