Over de Solar Map

Wat is een solar map?

De solar map toont voor elk dakvlak de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven.

De solar map wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van het hele gebied in combinatie met kadaster gegevens een 3D model gemaakt. Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen zoals bijvoorbeeld de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon of de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken. De solar map analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak en daarmee beschikt de gebruiker over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie over de zonnestroompotentie van hun dak.

 

Waar een solar map geen informatie over geeft is de constructieve geschiktheid van een dak. Sommige daken zijn bijvoorbeeld niet geschikt om het extra gewicht van bepaalde typen zonnepanelen te kunnen dragen. Om zekerheid te krijgen over het wel of niet kunnen plaatsen van zonnepanelen zal dit door een specialist beoordeeld moeten worden. Als het dak nu niet geschikt blijkt te zijn blijft het mogelijk dat er in de toekomst zonnepanelen worden ontwikkeld die lichter zijn en het dak daarmee toch gebruikt kan worden voor zonne-energie.

 

Comments are closed.