Vraag en antwoord algemeen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zonatlas in het algemeen. Onderaan deze pagina vindt u de meeste gestelde vragen over zonne-energie in uw gemeente.

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak? De zonatlas maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

• Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 8 m² (goed voor 1,23 kWp) en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling (minimaal 85% van de hoogste instraling voor de regio).

• Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 8 m² (goed voor 1,23 kWp) en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste instraling voor de regio).

• Rood dak: gebouwen waarop -volgens de geautomatische berekening op basis van de beschikbare data- minder dan 8m² (goed voor 1,23 kWp) geïnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt (minder dan 70% van de hoogste instraling voor de regio). Zonnepanelen op deze daken kunnen een relatief lange financiële terugverdientijd hebben. Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken. Houd er rekening mee dat de berekening gemaakt is op basis van algemene veronderstellingen. Maatwerkadvies van een installateur kan uitkomst bieden: in sommige gevallen kan het toch nuttig zijn om op door de zonatlas als minder geschikt gelabelde dakvlakken, zonnepanelen te installeren.  

Voor platte daken wordt aangenomen dat de zonnepanelen op een onderstel worden geplaatst waardoor ze schuin staan om de optimale instraling te verkrijgen. Hierdoor kan het zijn dat op een plat dak ongeveer tot twee maal zoveel ruimte nodig is voor de installatie van zonnepanelen, dan op een hellend dak.

De zonatlas rekent met de laatste gegevens om de terugverdientijd te bepalen. Bij een veranderende situatie zoals bijvoorbeeld het dalen van de prijzen van zonnepanelen, kan de kleur van uw dak veranderen. 

Wordt de schaduwwerking van schoorstenen, uitbouwen en bomen meegenomen in de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet.  De zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogteinformatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie. 

Mijn dak is vrij oud. Kan ik er dan zonnepanelen op leggen?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepaneelsysteem gaat namelijk minimaal 20 jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

Hoe is de terugverdientijd bepaald?

De terugverdientijd is afhankelijk van meerdere variabelen. Naast dakeigenschappen en zoninstraling zijn ook economische factoren van belang. In onderstaande tabel kunt u zien met welke variabelen is gerekend in de standaardberekening om de terugverdientijd te bepalen. In de maatwerkberekening kunt u de hoogte van de meeste van deze variabelen zelf aanpassen (lees verderop hoe u dat precies doet).

Hieronder de parameters waarmee de zonatlas rekent* (laatste update: june 2013):

 • Zonnestraling in kWh per jaar (berekend gegeven)
 • Paneel-efficiëntie factor 15%
 • Installatie efficiëntie factor 76%
 • Degradatie factor 0,1%
 • Huidige elektriciteitsprijs  € 0,23
 • Jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging. De afgelopen jaren stegen de energieprijzen zeer sterk. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen waren bijvoorbeeld in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden (CBS.nl). We houden rekening met een defensieve prijsstijging van 4,0%.
 • Teruglevertarief van € 0,23/kWh. Levert u meer energie terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een vergoeding betaald. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier. De zonatlas rekent met de gemiddelde vergoeding van € 0,07/kWh en houdt rekening met de huidige grens van  5.000 kilowattuur/jaar.  Lees hier meer over de voorgestelde wetswijziging over het onbeperkt salderen.
 • CO2 besparing 0,7kg/kWp
 • In de standaardberekening is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening.
 • Rente op lening: 5,1%
 • Aanlegkosten incl. montage schuin dak  € 1800,- per kWp (incl. BTW)
 • Aanlegkosten incl. montage plat dak  € 2100,-  per kWp (incl. BTW)
 • Exploitatiekosten: Verzekeringskosten € 4 per kWp per jaar, onderhoudskosten (incl vervanging omvormer, inspectie installatie en schoonmaken) € 40 per kWp per jaar, jaarlijkse stijging van deze exploitatiekosten (inflatie) 2%
 • Alle voorbeeld prijzen zijn incl. BTW

*In de rekenmodule zelf ziet u de meest actuele gegevens waar de zonatlas van uw gemeente op dit moment mee rekent.

Opbrengst: wat levert het me op?

De afgelopen tijd is de prijs van zonnepanelen flink naar beneden gegaan. Hierdoor zijn zonnepanelen voor een groot aantal daken een buitengewoon rendabele investering geworden.

Bij de standaard berekening zijn we uitgegaan van 3 personen per huishouden. In de zonatlas zelf kunt u het aantal personen per huishouden aanpassen alsmede uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh. Dan wordt voor u zichtbaar wat uw persoonlijke terugverdientijd is.

Let op, er bestaan grote verschillen in prijs bij verschillende leveranciers, tot wel 30%. Vraag dus meerdere offertes aan. Dat kunt u doen op basis van de gegevens die de zonatlas over uw dak levert, zo kunt u de offertes makkelijk vergelijken.

Bij de meeste systemen krijgt u 25 jaar garantie. U investeert eenmalig maar dan heeft u wel een kwart eeuw gratis stroom. Bij een defensieve berekening van de stijging van energieprijzen met 4,0%, kan uw besparing oplopen tot tienduizenden euro’s.

Hoe financier ik zonnepanelen?

â–ª In bepaalde gevallen zal de installatie worden gefinancierd met eigen geld. In andere gevallen wilt u mogelijk (een deel van) de investering lenen via een duurzaamheidslening* of de investering meenemen in uw hypotheek. De rente over de lening is in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Kijk ook op de Energiesubsidiewijzer voor de laatste stand van zaken omtrent (lokale) subsidies en leningen voor duurzame energie en energiebesparing.

*Sommige gemeenten en provincies bieden een aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarmee u kunt lenen met een aantrekkelijke rentekorting. De lening is gemeentegebonden en is niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

In de standaardberekening op deze website is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening. U kunt dit aanpassen.

Hoe kan ik het rekenmodel aanpassen?

U kunt de berekening op maat maken door de variabelen aan te passen. Klik in de zonatlas op het witte icoontje op uw dak en vervolgens op bekijk de berekening. Selecteer vervolgens een van de daksegmenten van uw dak. Klik rechts op de oranje pijl. U kunt nu kiezen voor snelle berekening of gedetailleerde berekening. U kunt in beide berekeningen aan de rechterkant van het scherm op aannames klikken en zo de berekening aan uw eigen situatie aanpassen.

U kunt bijvoorbeeld aangeven of u een investering met eigen geld betaalt, of met een lening, uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en/of uw actuele jaarverbruik aan electriciteit, en welke jaarlijkse prijsstijging u van elektriciteit verwacht.

Wanneer u kiest voor de gedetailleerde berekening dan kunt u een eigen ontwerp maken van een zonnepaneleninstallatie op uw dak. Door de vakjes aan te klikken plaatst u virtueel zonnepanelen op uw dak. Leg in uw ontwerp geen panelen op de blauw gekleurde (koude) delen van uw dak. Zonnepanelen zijn meestal in serie geschakeld, net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Is er een lampje kapot dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als een van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloed dat de prestaties van het hele systeem.

De zonatlas rekent bij de gedetailleerde berekening uit wat de panelen aan zonnestroom en geld opbrengen op de door u gekozen plek. Bij de snelle berekening legt de zonatlas de panelen automatisch op de meest gunstige plek qua zoninstraling. 

We willen als vereniging van eigenaren zonnepanelen aanschaffen, is dat rendabel?

De zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Op deze pagina van AgentschapNL vindt u meer informatie over salderen (het verrekenen van geproduceerde en gebruikte elektriciteit). Het Klimaatverbonde-DecentraalVereniging Eigen Huis en 11 andere maatschappelijke organisaties willen dat het kabinet saldering ook mogelijk maakt voor eigen duurzame energieproductie vòòr de eigen aansluiting, op het openbare net. Zodat ook bewoners van flats en appartementen hun eigen energie (rendabel) zelf kunnen gaan opwekken. Individueel, of in collectief verband door bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren voor hun leden. Houd het laatste nieuws over het salderen bij via Twitter. En kijk ook eens op de website Zonnestroomverdeler

Zonatlas en bedrijven: hoe werkt dat?

De zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Op de zonatlas ziet u ook als bedrijf hoeveel zonnestroom u kunt opwekken op uw dak. Graag attenderen wij bedrijven op de website zonnepanelencalculator.nl, een rekenhulp die ontwikkeld werd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht en die rekent met de actuele voorwaarden die gelden voor bedrijven. 

Kan ik zonnepanelen installeren op een monument?

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Kijk dan helemaal onderaan deze pagina bij Vraag en Antwoord zonne-energie in mijn gemeente wat het beleid is ten aanzien van monumenten en zonne-energie in uw gemeente.   

Ik wil niet dat de geschiktheid van mijn dak wordt getoond: hoe geef ik dit door?

Bent u de eigenaar van een pand en heeft u bezwaar tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in deze zonatlas? Geef dit dan schriftelijk aan ons door, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de geschiktheid dan verwijderen uit de zonatlas. U kunt uw bezwaar sturen naar uw gemeente. Zie contact onderaan deze pagina. 

Mijn dak is "minder geschikt" (rood) terwijl er op mijn dak een goed werkend zonnepanelensysteem ligt. Hoe kan dat?

De zonatlas definieert een dak als geschikt als er minimaal 8m² aaneengesloten dakoppervlak beschikbaar is met voldoende zoninstraling (8m² hellend dak of 16m² plat dakoppervlak). Indien er al zonnepanelen op het dak lagen op het moment dat het vliegtuig van Rijkswaterstaat overvloog om de data te verzamelen waarmee de zonatlas gebouwd is, kan het zijn dat de panelen voor reflectie zorgden waardoor er op het dakvlak geen homogeen geschikt oppervlak gedetecteerd kan worden. Hierdoor wordt het dak als ongeschikt geclassificeerd omdat de zonatlas minder dan 8m2 (of 16m2 plat dak) geschikt aaneengesloten dakoppervlak vindt om een tweede zonnepaneleninstallatie rendabel te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet rendabel zou zijn om uw huidige installatie met extra zonnepanelen uit te breiden. Wij raden u aan om contact op te nemen met een installateur voor maatwerkadvies.

De luchtfoto is verschoven ten opzichte van het beeld van de zoninstraling?

Helaas kan het af en toe voorkomen dat u ziet dat de beelden van de luchtfoto en de beelden van de zoninstraling ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zulke verschuivingen ontstaan meestal door luchtfoto’s welke onder een schuine hoek zijn genomen waardoor het beeld van de opname van de gebouwen schuin is, en daardoor verschoven getoond wordt ten opzichte van het beeld van de zoninstraling.

Meer informatie

Kijk ook bij 'Links' voor een verwijzing naar websites met relevante informatie over energiebesparing,  duurzame energie en zonne-energie in het bijzonder, zoals collectieve inkoopacties en verenigingen die de belangen behartigen van particulieren en bedrijven die zelf energie op willen wekken.

Vraag en antwoord gemeente

Hier vindt u de meest gestelde vragen specifiek voor de gemeente Utrecht. Staat uw vraag er niet bij, of heeft u behoefte aan een uitgebreider advies? Neem dan contact op.

Waarom toont de zonatlas niet de geschiktheid van een dak uit 2008 of later?

Voor panden die gebouwd zijn in 2008 of later is het mogelijk dat de zonatlas helaas niet de geschiktheid van het dak kan tonen. Dit komt omdat de zonatlas is opgebouwd uit verschillende bestanden. De zonatlas wordt o.a. gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtekaart Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Voor de gemeente Utrecht dateert deze hoogtekaart uit 2008. De luchtfoto, waarop de gebouwen in de gemeente Utrecht staan, dateert uit 2012. Het is daarom mogelijk dat een pand wel zichtbaar is op de luchtfoto, zonder dat de zonatlas echter de geschiktheid voor zonne-energie van het dak kan tonen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Met uitzondering van gemeentelijke en rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten, is het plaatsen van zonnepanelen vergunningvrij, mits de panelen worden

 • geplaatst op een schuin dak, binnen het dakvlak en direct geplaatst in of op dit dakvlak met een hellinghoek gelijk aan de hellinghoek van het dak;
 • geplaatst op een plat dak, afstand tot de zijkanten van het dak tenminste gelijk aan de hoogte van het paneel.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke of rijksmonumenten en rijksbeschermde stadsgezichten, zie onderstaande vraag.

Kan ik zonnepanelen installeren op een monument?

Indien er sprake is van een gemeentelijk monument of rijksmonument dient overlegd te worden met de gemeente, door contact op te nemen met de Afdeling Erfgoed via monumenten@utrecht.nl of telefoon 030 – 286 02 89.

Kan ik zonnepanelen installeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Bij de plaatsing van zonnepanelen in een beschermd stads- op dorpsgezicht zal kritischer gekeken worden naar de zichtbaarheid vanaf de openbare weg (veelal ook vergunningsplichtig). Voor het aanbrengen op de overige dakvlakken en gevelwanden in een beschermd stads- of dorpsgezicht zullen de aanbevelingen uit de Welstandsnota worden gehanteerd.

Waar moet ik aan voldoen indien het plaatsen van zonnepanelen vergunningsplichtig is?

Als u een aanvraag omgevingsvergunning moet indienen voor de plaatsing van zonnepanelen zal er door betrokken gemeentelijke afdelingen advies verstrekt worden over uw aanvraag. Vanuit de Commissie Welstand en Monumenten zal er meegekeken worden naar de architectonische aspecten (zie deel B Welstandsnota) en indien er sprake is van een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht dan worden de monumentale aspecten meegewogen in samenspraak met de Afdeling Erfgoed. Vooroverleg is mogelijk via welstand@utrecht.nl / telefoon 030-2864225 of monumenten@utrecht.nl / telefoon 030-2860289 .

 

 

Comments are closed.