Links

1. FINANCIERING ZONNEPANELEN:

Alle informatie over het klimaatprogramma in ’s- Hertogenbosch is te vinden via de website www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal

2. LANDELIJKE INKOOPACTIES ZONNEPANELEN

Vereiniging Eigen Huis
Natuur en Milieu en ASN bank
Stichting Urgenda

3. Overige Links

Energiesubsidiewijzer
Duurzame buren deelt ervaringen over de toepassing van duurzame energie met toekomstige gebruikers.
Milieu Centraal
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven. Publieksvoorlichting op het gebied van zonne-energie.
ODE Decentraal is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de duurzame energie-belangen van haar leden.
Zonvogel
De Zonvogel is een coöperatieve vereniging, waarin mensen en bedrijven samen kunnen werken aan zonne-energie, ook wanneer zij niet zelf een systeem kunnen plaatsen. Zodat iedereen rechtstreeks, effectief en zonder drempels de energie kan produceren die we nodig hebben voor een comfortabele en klimaatveilige toekomst
Holland Solar
De Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie.
Solarge
Informatieve website over grote zonnewarmtesystemen.
Volg Zonatlas op Twitter
Top 50 Nederlandstalige zonne-energiewebsites
Zonnestroom NL
Beantwoord 6 vragen en zie hoe comfortabel en energiezuinig uw huis is. Ontdek hoe u uw woning comfortabeler en zuiniger kunt maken en ontdek besparingen, kosten en of u in aanmerking
komt voor subsidies.
De Slimme Buurt wordt georganiseerd voor en door buurtgenoten. De professionele partijen die bij het initiatief betrokken zijn brengen kennis en (communicatie-/ promotie)middelen in en helpen hen gemakkelijk en slim te besparen.
ENERGIE NUL73In een coalitie van veertig bewoners en dertig marktpartijen wordt gewerkt aan het verbouwen van 20 bestaande woningen tot energie-nul woningen. Naast de twintig woningen is het doel van het project om de markt van installateurs, bouwbedrijven, architecten en energieadviseurs voor te bereiden op de ontwikkelingen van energiezuinig verbouwen en renoveren. De coalitie betrekt ook financiële partijen bij het project, zoals banken, hypotheekverstrekkers en taxateurs.
De gezamenlijke doelstelling van het BEC (Bossche Energieconvenant) is om in drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2009. Bijvoorbeeld met energiezuinige verlichting of zonnepanelen op het dak.

Comments are closed.