AnkerVraag en antwoord algemeen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over Zonatlas in het algemeen.

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Wat zijn de uitgangspunten van de bepaling van de geschiktheid van mijn dak? Zonatlas maakt onderscheid in zeer geschikte (groen gekleurd), geschikte daken (geel gekleurd) en minder geschikte daken (rood gekleurd) voor het opwekken van zonne-energie.

‚ÄĘ Groen dak: zeer geschikt dakoppervlak. Een zeer geschikt dakoppervlak is minimaal 11 m¬≤ (goed voor 1,25 kWp) en heeft een sterke jaarlijkse zoninstraling (minimaal 85% van de hoogste instraling voor de regio).

‚ÄĘ Geel dak: geschikt dakoppervlak. Een geschikt dakoppervlak is minimaal 11m¬≤ (goed voor 1,25 kWp) en heeft een goede jaarlijkse zoninstraling (minimaal 70% van de hoogste instraling voor de regio).

‚ÄĘ Rood dak: gebouwen waarop -volgens de geautomatiseerde berekening op basis van de beschikbare data- minder dan 11m¬≤ (goed voor 1,25 kWp) ge√Įnstalleerd kan worden of waar de zoninstraling heel laag is, worden gezien als minder geschikt (minder dan 70% van de hoogste instraling voor de regio). Zonnepanelen op deze daken kunnen een relatief lange financi√ęle¬†terugverdientijd hebben. Het kan ook zijn dat er niet voldoende (nauwkeurige) data beschikbaar is voor het dak waardoor we geen betrouwbare bepaling van de geschiktheid hebben kunnen maken.¬†Houd er rekening mee dat de berekening gemaakt is op basis van¬†algemene veronderstellingen. Maatwerkadvies van een installateur kan uitkomst bieden: in sommige gevallen kan het toch nuttig zijn om op door zonatlas als¬†minder geschikt¬†gelabelde dakvlakken, zonnepanelen te installeren.

Voor platte daken wordt aangenomen dat de zonnepanelen op een onderstel worden geplaatst waardoor ze schuin staan om de optimale instraling te verkrijgen. Hierdoor kan het zijn dat op een plat dak ongeveer tot twee maal zoveel ruimte nodig is voor de installatie van zonnepanelen, dan op een hellend dak.

Zonatlas rekent met de laatste gegevens om de terugverdientijd te bepalen. Bij een veranderende situatie zoals bijvoorbeeld het dalen van de prijzen van zonnepanelen, kan de kleur van uw dak veranderen.

Wordt de schaduwwerking van schoorstenen, uitbouwen en bomen meegenomen in de bepaling van de geschiktheid van mijn dak?

Ja, door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet.  Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogteinformatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie.

Mijn dak is vrij oud. Kan ik er dan zonnepanelen op leggen?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepaneelsysteem gaat namelijk minimaal 20 jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

Hoe is de terugverdientijd bepaald?

Zonatlas rekent met de volgende parameters*:

 • Zonnestraling in kWh per jaar (berekend gegeven)
 • Paneel-effici√ęntie factor 15%
 • Degradatie factor 0,1%
 • Installatie effici√ęntie factor 86%
 • Huidige elektriciteitsprijs ¬†‚ā¨ 0,30/kWh. Let op!: Door de energiecrisis zijn er verschillende prijzen bij de diverse leveranciers. Dit is een gemiddelde rekenfactor!
 • Jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging.¬†In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen waren bijvoorbeeld in januari 2012 bijna¬†120 procent¬†hoger dan vijftien jaar geleden (CBS.nl).¬†De laatste paar jaar is hier een trendbreuk te zien. Zonatlas houdt rekening met een defensieve prijsstijging van 2,0%.
 • Teruglevertarief: Levert u meer energie terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een vergoeding betaald. Deze vergoeding verschilt¬†per energieleverancier. Bekijk¬†energieleveranciers.nl. Zonatlas rekent met de gemiddelde vergoeding van ‚ā¨ 0,07/kWh.
 • Voor het berekenen van het rendement van uw investering in zonne-energie gebruiken we de¬†Standaard Rekenmethode Rendementen¬†van¬†Milieucentraal.
 • CO2¬†besparing 0,7kg/kWp
 • In de standaardberekening is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening.
 • Rente op lening: 5,1%
 • Aanlegkosten incl. montage schuin dak ¬†‚ā¨ 1400,- per kWp (incl. BTW)
 • Aanlegkosten incl. montage plat dak ¬†‚ā¨ 1700,-¬† per kWp (incl. BTW)
 • De prijzen zijn afgeleid van de inventarisatie i.o.v. Agentschap NL¬†(Bron:¬†Inventarisatie PV markt nederland ‚Äď Status april 2014, Stichting Monitoring Zonnestroom, 30 juni 2014, in opdracht van Agentschap NL).¬†De prijzen zijn sinds het onderzoek redelijk stabiel gebleven. Zonatlas heeft onderscheid aangebracht in plat en schuin dak. Het gemiddelde hiervan komt overeen met de prijzen uit de inventarisatie. Exploitatiekosten: Verzekeringskosten 4 euro per kWp per jaar, onderhoudskosten 20 euro per kWp per jaar, jaarlijkse stijging van deze exploitatiekosten (inflatie) 2%.
 • Alle voorbeeldprijzen zijn incl. BTW

*In de rekenmodule zelf ziet u de meest actuele gegevens waar de zonatlas van uw gemeente op dit moment mee rekent.

VERLAAGD TARIEF

Per 1 januari 2016 komen leden van co√∂peraties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 9 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. In het¬†Kennisdossier van Hieropgewekt¬†meer over de juridische, organisatorische en financi√ęle aspecten van deze regeling. Ook aandacht voor aansluitingen en het net en locatie-aspecten.

Opbrengst: wat levert het me op?

De forse groei van zonnestroom in Nederland is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen. Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder subsidies. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening concludeert Milieu Centraal op basis van eigen berekeningen.
Bij de standaardberekening zijn we uitgegaan van 3 personen per huishouden. In zonatlas zelf kunt u het aantal personen per huishouden aanpassen alsmede uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh. Dan wordt voor u zichtbaar wat uw persoonlijke terugverdientijd is.
Let op, er bestaan grote verschillen in prijs bij verschillende leveranciers, tot wel 30%. Vraag dus meerdere offertes aan. Dat kunt u doen op basis van de gegevens die Zonatlas over uw dak levert, zo kunt u de offertes makkelijk vergelijken.
Bij de sommige systemen krijgt u 25 jaar garantie. U investeert eenmalig maar dan heeft u wel een kwart eeuw gratis stroom. Bij een defensieve berekening van de stijging van energieprijzen met 2,0%, kan uw besparing oplopen tot duizenden euro’s.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als u als particulier zonnepanelen koopt en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Op de website van Milieucentraal leest u een eenvoudig stappenplan hoe u dit kunt doen.

Hoe financier ik zonnepanelen?

‚Ė™¬†In bepaalde gevallen zal de installatie worden gefinancierd met eigen geld. In andere gevallen wilt u mogelijk (een deel van) de investering lenen via een duurzaamheidslening* of de investering meenemen in uw hypotheek. De rente over de lening is in de meeste gevallen aftrekbaar van de belasting. Kijk ook op de¬†Energiesubsidiewijzer¬†voor de laatste stand van zaken omtrent (lokale) subsidies en leningen voor duurzame energie en energiebesparing.

*Sommige gemeenten en provincies bieden een aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarmee u kunt lenen met een aantrekkelijke rentekorting. De lening is gemeentegebonden en is niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

In de standaardberekening op deze website is uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening. U kunt dit aanpassen.

Hoe kan ik het rekenmodel aanpassen?

U kunt de berekening op maat maken door de variabelen aan te passen. Klik in Zonatlas op het witte icoontje op uw dak en vervolgens op bekijk de berekening. Selecteer vervolgens een van de daksegmenten van uw dak. Klik rechts op de oranje pijl. U kunt nu kiezen voor snelle berekening of gedetailleerde berekening. U kunt in beide berekeningen aan de rechterkant van het scherm op aannames klikken en zo de berekening aan uw eigen situatie aanpassen.

U kunt bijvoorbeeld aangeven of u een investering met eigen geld betaalt, of met een lening, uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en/of uw actuele jaarverbruik aan electriciteit, en welke jaarlijkse prijsstijging u van elektriciteit verwacht.

Wanneer u kiest voor de¬†gedetailleerde berekening¬†dan kunt u een eigen ontwerp maken van een zonnepaneleninstallatie op uw dak. Door de vakjes aan te klikken plaatst u virtueel zonnepanelen op uw dak. Leg in uw ontwerp geen panelen op de blauw gekleurde (koude) delen van uw dak. Zonnepanelen zijn meestal in serie geschakeld, net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Is er een lampje kapot dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als een van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, be√Įnvloed dat de prestaties van het hele systeem.

Zonatlas rekent bij de gedetailleerde berekening uit wat de panelen aan zonnestroom en geld opbrengen op de door u gekozen plek. Bij de snelle berekening legt zonatlas de panelen automatisch op de meest gunstige plek qua zoninstraling.

We willen als vereniging van eigenaren zonnepanelen aanschaffen, is dat rendabel?

Zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Zonatlas en bedrijven: hoe werkt dat?

Zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Op Zonatlas ziet u ook als bedrijf hoeveel zonnestroom u kunt opwekken op uw dak. Voor een bedijf zijn echter specifieke rekenregels van toepassing. Indien u hier vragen over heeft dan kan u dat kenbaar maken via info@zonatlas.nl

Kan ik zonnepanelen installeren op een monument?

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Kijk dan helemaal onderaan deze pagina bij Vraag en Antwoord zonne-energie in mijn gemeente wat het beleid is ten aanzien van monumenten en zonne-energie in uw gemeente.

Ik wil niet dat de geschiktheid van mijn dak wordt getoond: hoe geef ik dit door?

Bent u de eigenaar van een pand en heeft u bezwaar tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in Zonatlas? Geef dit dan schriftelijk aan ons door, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de geschiktheid dan verwijderen uit zonatlas. U kunt uw bezwaar sturen naar uw gemeente. Zie contact onderaan deze pagina.

Mijn dak is “minder geschikt” (rood) terwijl er op mijn dak een goed werkend zonnepanelensysteem ligt. Hoe kan dat?

Zonatlas definieert een dak als geschikt als er minimaal 11m² aaneengesloten dakoppervlak beschikbaar is met voldoende zoninstraling (11m² hellend dak of 22m² plat dakoppervlak). Indien er al zonnepanelen op het dak lagen op het moment dat het vliegtuig van Rijkswaterstaat overvloog om de data te verzamelen waarmee zonatlas gebouwd is, kan het zijn dat de panelen voor reflectie zorgden waardoor er op het dakvlak geen homogeen geschikt oppervlak gedetecteerd kan worden. Hierdoor wordt het dak als ongeschikt geclassificeerd omdat zonatlas minder dan 11m2 (of 22m2 plat dak) geschikt aaneengesloten dakoppervlak vindt om een tweede zonnepaneleninstallatie rendabel te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet rendabel zou zijn om uw huidige installatie met extra zonnepanelen uit te breiden. Wij raden u aan om contact op te nemen met een installateur voor maatwerkadvies.

Hoeveel wek ik op in relatie tot mijn verbruik?

Zonatlas rekent met 100% van uw energieverbruik om in eerste instantie tot een re√ęel beeld te komen van de daadwerkelijke zonpotentie van uw woning. De optimale opwekpotentie is mogelijk niet in relatie tot dit elektriciteitsverbruik. Zonatlas adviseert altijd minder duurzame energie op te wekken dan u verbruikt, omdat de kans aanwezig is dat u (mede door alle innovaties in energiebesparende maatregelen) over de jaren minder elektriciteit gaat verbruiken. Vraag uw installateur daarom naar het optimale balans tussen productie en verbruik. Bij de opgave van uw elektriciteitsverbruik dient u wel af te wegen of u in de toekomst wellicht elektrisch gaat rijden of een warmtepomp gaat toepassen. Bespreek dit dus met uw installateur.

De luchtfoto is verschoven ten opzichte van het beeld van de zoninstraling?

Helaas kan het af en toe voorkomen dat u ziet dat de beelden van de luchtfoto en de beelden van de zoninstraling ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zulke verschuivingen ontstaan meestal door luchtfoto’s welke onder een schuine hoek zijn genomen waardoor het beeld van de opname van de gebouwen schuin is, en daardoor verschoven getoond wordt ten opzichte van het beeld van de zoninstraling.

Kijk ook bij ‘Links’¬†voor een verwijzing naar websites met relevante informatie over energiebesparing,¬†¬†duurzame energie¬†en¬†zonne-energie in het bijzonder, zoals collectieve inkoopacties en verenigingen die de belangen behartigen van particulieren en bedrijven die zelf energie op willen wekken.

Hier vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, of heeft u behoefte aan een uitgebreider advies? Neem dan contact op met uw gemeente.

Zonatlas op LinkedIn Zonatlas op Facebook Zonatlas op Twitter

Comments are closed.