Veel daken in Druten zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook?

Welkom op de zonatlas van onze gemeente. De website waarop u in één oogopslag kunt zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

De zonatlas berekent accuraat, onafhankelijk en met actuele gegevens wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren. U kunt de standaardberekening aanpassen aan uw eigen situatie.

Groen, Geel of Rood
De geavanceerde kaart is gemaakt met gegevens van het kadaster. luchtfoto’s, klimaatinformatie en historische weerdata. Zoek uw adres op en de kleuren groen (zeer geschikt), geel (geschikt) of rood (ongeschikt) laten direct zien of uw dak economisch geschikt is voor zonnepanelen. 

Niet alleen voor woningen
De zonatlas toont de geschiktheid van alle daken in de gemeente Druten. Dus ook ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen gemakelijk zien of hun gebouw geschikt is voor zonne-energie. De rekenmodule is gericht op particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen hiervoor het beste specialistisch advies inwinnen. 

Mijn woning is een Monument
Woont u in een rijks- of gemeentelijk monument? Dan gelden aanvullende regels. Voor vragen kunt u terecht bij de gemeentewinkel of het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Informeer tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Het plaatsen van zonnepanelen is financieel steeds aantrekkelijker geworden. Daarnaast maakt het de gemeente Druten duurzamer.

Samen meer schone energie opwekken in Druten: doet u ook mee?
Ik wens u veel zonneplezier!

Namens burgemeester en wethouders van Druten

Wethouder Van Elk

Houdt u er rekening mee dat de resultaten van de zonatlas voor u een eerste scan zijn, maar niet zijn gemaakt om professioneel advies door een erkende installateur te vervangen. Aan de zonatlas kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonatlas op LinkedIn Zonatlas op Facebook Zonatlas op Twitter

Comments are closed.