Veel Dordtse daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook?

Welkom op de interactieve zonatlas van Dordrecht. Hier ziet u in één oogopslag of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Het plaatsen van zonnepanelen is financieel steeds aantrekkelijker geworden. Daarnaast maakt het Dordrecht duurzamer. Samen meer schone energie in Dordrecht: doet u ook mee?

De geavanceerde kaart is gemaakt met gegevens van het kadaster, luchtfoto's, klimaatinformatie en historische weerdata. Zoek uw adres op en de kleuren groen (zeer geschikt), geel (geschikt) of rood (ongeschikt) laten direct zien of uw dak economisch geschikt is voor zonnepanelen.

De rekenmodule rekent snel voor u uit wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren. Door op uw dak te klikken in de Zonatlas kunt u de standaardberekeningen aanpassen aan uw eigen situatie en stroomverbruik.

Niet alleen voor woningen
De Zonatlas is niet alleen voor woningen, maar toont de geschiktheid van álle daken in Dordrecht. Dus ook ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen gemakkelijk zien of hun gebouw geschikt is voor zonne-energie. De rekenmodule is gericht op particuliere huishoudens en kleinverbruikers. Grootverbruikers kunnen hiervoor het beste specialistisch advies inwinnen.

Monumenten
Woont u in een monument en/of in een beschermd stadsgezicht? Ook dan bestaat de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Er gelden wel extra criteria. Op www.energiedordrecht.nl vindt u meer informatie over deze criteria en over hoe u zonnepanelen kunt aanvragen.

Energiecoöperatie Dordrecht
De Dordtse Zonatlas wordt u aangeboden door de Energiecoöperatie Dordrecht.

Houdt u er rekening mee dat de resultaten van de zonatlas voor u een eerste scan zijn, maar niet zijn gemaakt om professioneel advies door een erkende installateur te vervangen. Aan de zonatlas kunnen geen rechten worden ontleend.

Comments are closed.