Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de werking van de zonatlas? Dit kan door een mail te sturen naar  milieu@bloemendaal.nl. Vermeld in uw mail het adres van het pand waarop uw bericht betrekking heeft. U kunt ook  telefonisch contact opnemen met een van de  volgende medewerkers van het team Milieu van de gemeente Bloemendaal:

  • mevrouw J.M. Glorie  telefoonnummer 023-522 5703 (maandag, dinsdag of donderdag) of
  • de heer H.P. Kranendonk telefoonnummer 023-5225 704

Als gemeente of regio belangstelling voor een zonatlas voor uw gemeente(n)? Neem dan contact op met Het Klimaatverbond.

Comments are closed.