Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de werking van de zonatlas? Kijk dan eerst op de pagina ‘vraag en antwoord‘. Voor andere vragen over Zon in Amsterdam kunt u kijken op de website www.amsterdam.nl/zon.

Heeft u hierna nog vragen, dan kunt u ook een email sturen aan zonopdekaart@dro.amsterdam.nl. Vermeld als onderwerp het adres of het ID-nummer van het gebouw waar uw bericht betrekking op heeft.

Uw gemeente ook een zonatlas? Neem contact op met Het Klimaatverbond.

Comments are closed.