Netbelasting

Netbelasting

In de media wordt veel gesproken over de belasting van zonneparken op het (lokale) elektriciteitsnet. De huidige infrastructuur zouden niet berekend zijn op de aanvoer van elektriciteit door alle nieuw gerealiseerde (en te realiseren) zonneparken. Waarom lukt het bij...