Disclaimer

Recht op bezwaar

Bent u de eigenaar van een gebouw en wilt u bezwaar maken tegen het tonen van de geschiktheid van het dak van uw gebouw in deze zonatlas? Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk aan uw gemeente melden, onder vermelding van het gebouw ID nummer (dit ziet u rechtsonder in het schermpje bij het aanklikken van uw gebouw). Wij zullen de weergave van de geschiktheid van uw dak dan verwijderen uit de zonatlas.

Bewonersorganisatie en wijkkrant
Secretariaat en correspondentieadres:
p/a ‘t Klokhuis,  Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
T  070  404 95 80
T  070  350 35 11 b.g.g.
F  084  737 10 29

www.archipelbuurt.nl/

Beschikbaarheid zonatlas

Voor de berekening van de zoninstraling op de daken in uw gemeente is o.a. gebruik gemaakt van kadastrale gegevens en het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2) van Rijkswaterstaat. Dit is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens: van elke vierkante meter is op een aantal punten bekend wat de hoogte is met een nauwkeurigheid van ongeveer 5cm. Gebouwen die nadat de hoogtegegevens zijn verzameld zijn gebouwd, zijn niet zichtbaar in de zonatlas.

AHN2 databestanden: © Rijkswaterstaat, Databestanden Februari 2008
BAG databestanden: © Archipel- en Willemspark Den Haag, Databestanden 2013

Achtergrondinformatie

De luchtfoto’s zijn beschikbaar gesteld door de Aerodata Surveys Nederland. De werking van de zonatlas is afhankelijk van OpenStreetMap project (c) (OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA), waarop onze bewerkingen zijn geprojecteerd. Archipel- en Willemspark en tetraeder dragen geen verantwoordelijkheid voor OpenStreetMap.Aan de zonatlas kunnen geen rechten worden ontleend.

Luchtfotos: © Aerodata Surveys Nederland
OpenStreetMap: Data van OpenStreetMap – Geplaatst op ODbL

De zonatlas is geschikt voor alle moderne browsers en is te bekijken op alle mobiele produkten.

Technische realisatie

Tetraeder.solar GmbH
Wissstrasse 18
44137 Dortmund, Germany
E-Mail: solar@tetraeder.com
http://www.tetraeder-solar.com
 

Projectorganisatie Gelderse zonatlas

Klimaatverbond Nederland
www.klimaatverbond.nl
zonatlas@klimaatverbond.nl
 

Alle afbeeldingen zijn eigendom van uw gemeente en/of Tetraeder.solar GmbH.

Comments are closed.